140 uczniów ze stypendium starosty

Zarząd Powiatu w Sochaczewie kolejny już raz przyznał stypendia za najlepsze wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczne i sportowe – młodzieży szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. Za II semestr minionego roku szkolnego przyznano aż 135 stypendiów za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce oraz 5 za wybitne osiągnięcia, tj. wyniki sportowe. Wnioski rozpatrywała Powiatowa Komisja Stypendialna, której przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta.

Stypendia starosty sochaczewskiego przyznawane są od kilku lat uczniom publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat. Tradycyjnie już, najwięcej wyróżnień trafiło do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. Nagrody pieniężne przyznano także młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół w Teresinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Do tej pory stypendia starosty za II semestr były rozdawane podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej osobiście przez Jolantę Gonta. W tym roku, podobnie jak przed rokiem – w związku z trwającą pandemią COVID-19 taka uroczystość nie była zaplanowana.

Tradycyjnie już najwyższa osiągnięta średnia za II semestr minionego 2020/2021 roku szkolnego trafiła do dwóch uczennic z LO im. F. Chopina i wynosiła ona 5,36. W tejże szkole stypendium otrzymało w omawianym okresie 66 uczniów. Najniższa stypendialna średnia wyniosła 4,92. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego stypendia otrzymało 7 uczniów, a najwyższa średnia wyniosła 5,00 i osiągnęło ją 4 uczniów. Z kolei w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza wręczono 22 stypendia za wybitne wyniki w nauce. Najwyższa średnia w tej szkole to 5,11 i zapracowały na nią dwie uczennice. Natomiast w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego stypendia starosty za poprzedni semestr otrzymało 37 uczniów, w tym najwyższa, 5,30 dwie uczennice. W Zespole Szkół w Teresinie stypendia wręczono dwóm uczniom a ich średnie wynosiły – 4,92 i 4,80. W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie stypendium przyznano 1 uczennicy a jej średnia to 5,25.

Pięć stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 trafiło do trzech uczniów LO im. F. Chopina (dwa za osiągnięcia sportowe – LA i łucznictwo i jedno artystyczne – muzyczne) i po jednym do uczniów z technikum w ZS CKP (rugby) i ZS RCKU (rugby).

Łącznie stypendia za wyniki w nauce otrzymało aż 99 uczennic i 36 uczniów. Jeśli chodzi o wybitne osiągnięcia to 2 otrzymały dziewczęta i 3 chłopcy.

– Cieszy nas, że każdego roku przybywa zdolnej młodzieży, która inwestuje swój czas w naukę. Mamy zdolną młodzież, która podnosi swe kompetencje, pokazując przy tym, iż zdobyta w szkole ponadpodstawowej wiedza może zaprocentować w dorosłym życiu. Życzę naszym stypendystom, aby przyznana im nagroda była motywacją do dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim była bodźcem do efektywnej pracy i wytrwałej nauki – mówi starosta Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz