Zakończyły się zebrania sołeckie w Gminie Młodzieszyn

27 września zakończyły się zebrania sołeckie w Gminie Młodzieszyn.

Głównym tematem zebrań było rozdysponowanie środków na realizację inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego – wyodrębnionych środków finansowych w budżecie gminy na 2022 r.Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego
w art. 3. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w którym pod uwagę bierze się ilość mieszkańców wsi.
W 2022 roku kwota funduszu sołeckiego w Gminie Młodzieszyn to 446 122,53 zł.

Mieszkańcy zaplanowali do realizacji różne przedsięwzięcia, jednak najważniejszą kwestią nadal pozostaje poprawa stanu dróg gminnych i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
W zebraniach brały udział Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn, Anna Sobieraj Sekretarz Gminy Młodzieszyn, które wspólnie z mieszkańcami podejmowały rozmowy na tematy które bezpośrednio dotyczyły sołectw.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mieszkańcy mogli zadecydować na co chcą przeznaczyć pieniądze w swoim sołectwie. Warto dodać, że w Gminie Młodzieszyn, Fundusz Sołecki działa już od 2010 r. a zatem mieszkańcy już od 11 lat decydują o wydatkowaniu tych środków. Dziękuję wszystkim za udział w zebraniach, za cenne uwagi oraz wnioski, które pomogą w kształtowaniu lepszej przyszłości i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.” – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

Ze względu na rezygnację z funkcji Sołtysa sołectwa Leontynów – Pani Wiesławy Komendarek, odbyły się wybory uzupełniające na to stanowisko.

Dziękujemy Pani Wiesławie za wieloletnią pracę na rzecz społeczności oraz gratulujemy nowemu Sołtysowi, którym została Pani Janina Woroniecka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tej funkcji.
UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz