Rozszerzą płatne parkowanie

Fot.: Jerzy Szostak

Jeżeli radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej przychylą się do prośby mieszkańców, to Sochaczewska Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona. Płatne parkowanie obejmie praktycznie całe centrum Sochaczewa i zacznie obowiązywać prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.

Ruszyły konsultacje społeczne projektu chwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Opinie na temat dokumentu mieszkańcy mogą zgłaszać do 8 października w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl.

Warto się z tym dokumentem zapoznać, ponieważ wpłynie on w znacznym stopniu na życie sochaczewskich kierowców. A ci prawdopodobne od drugiej połowy przyszłego roku będą musieli liczyć się z koniecznością wnoszenia opłat za parkowanie praktycznie w całym centrum Sochaczewa.

Centrum płatne

Przypomnijmy, że obecnie strefa płatnego parkowania w Sochaczewie obejmuje fragment ulicy Pokoju od skrzyżowania Alei 600-lecia do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego, odcinek ulicy Polnej od Alei 600-lecia do Świerkowej, odcinek ulicy Żeromskiego od Pokoju do Senatorskiej, ulicę Warszawską od skrzyżowania z Traugutta i Staszica do Alei 600-lecia, fragment ul. Poprzecznej, ulice: Wąską, Kordona-Janickiego, Reymonta od Traugutta do ul. 1 Maja oraz odcinek ulicy 1 Maja od Warszawskiej do Reymonta. To jednak się zmieni.

Jak wynika z projektu uchwały, strefa płatnego parkowania ma być poszerzona o kolejne ulice. I jak podkreślono w uzasadnieniu projektu uchwały, stanie się to na prośbę mieszkańców. Dodajmy, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku ulicy Warszawskiej, gdzie wprowadzenie strefy nastąpiło na życzenie mieszkańców oraz właścicieli sklepów i firmy. Ci postulowali wprowadzenie opłat, ponieważ samochody pozostawiane przez pracujące w centrum osoby skutecznie blokowały dojazd do posesji, jak i firm. Rozszerzenie strefy o ulicę Warszawską spowodowało rotację parkujących pojazdów, co z kolei doprowadziło do ożywienia handlu. Warto także wspomnieć o tym, że z przeprowadzonej przez Urząd Miejskiej ankiety w 2020 roku wynika, że 35 procent ankietowanych jest zadowolonych z obecnie funkcjonującej strefy, a 42 procent ankietowanych jest za rozszerzeniem strefy o kolejne ulice.

I tak się stanie. Z opublikowanego dokumentu wynika, że w strefie po zmianie znajdzie się: ulica Warszawska – od placu świętego Dominika (pierwszy wjazd) do al. 600-lecia. Plac świętego Dominika – całość, ul. Wyszyńskiego w całości, plac Tadeusza Kościuszki – pomiędzy ulicami Wyszyńskiego a Farną, ul Farna – od Warszawskiej do Toruńskiej, ul Toruńska – od Staszica do Farnej, ul Staszica – od Warszawskiej do Farnej, ul. Narutowicza w całości, Traugutta – od Warszawskiej do Ziemowita, ul. 1 Maja – od Warszawskiej do Ułanów Jazłowieckich, ul. Ułanów Jazłowieckich – od ul. 1 Maja do wjazdu do Komendy Powiatowej Policji, ul Żeromskiego – od Narutowicza do Pokoju. Za parkowanie będziemy musieli również zapłacić na całej ulicy Poprzecznej.

Spór o Senatorską

Minimalnie wzrosną także opłaty za parkowanie w drugiej i trzeciej godzinie. Możemy się również spodziewać wyższej kary za niewykupienie biletu, ma ona wynosić po zmianie 150 zł. Nowością będzie natomiast możliwość wnoszenia opłat za pomocą karty lub poprzez aplikację mobilną. Zapowiadane zmiany nie nastąpią jednak w tym roku.

Jak wyjaśnia Urząd Miejski, poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania będzie wymagało nakładów finansowych w takich obszarach jak: opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, wprowadzenie stosownego oznakowania, zakup (dzierżawa, leasing) urządzeń do poboru opłat. Oznacza to, że opłaty na wymienionych ulicach zaczną obowiązywać prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Jednak już teraz rozszerzenie strefy wywołuje kontrowersje wśród mieszkańców. Jedni chwalą pomysł. Natomiast inni go krytykują, zwracając przede wszystkim uwagę na niekonsekwencję planowanych zmian. Jedna z nich dotyczy ulicy Poprzecznej. Jak argumentują przeciwnicy zmian, wprowadzenie strefy tylko na Poprzecznej spowoduje, że samochody tych, który nie będą chcieli płacić, całkowicie zakorkują Senatorską, którą teraz i tak trudno przejechać.

Rozwiązaniem – jak postulują – byłoby niewprowadzanie opłat na Poprzecznej lub wprowadzenie ich także na Senatorskiej, w tym na odcinku wzdłuż kotłowni PEC. Kolejnym punktem spornym jest nieuwzględnienie w planowanej strefie parkingu pod Urzędem Skarbowym oraz ogólnie dostępnego parkingu przy Urzędzie Miejskim. W tym przypadku mieszkańcy postulują wprowadzenie tu darmowej godziny parkowania dla interesantów obydwu urzędów.

Jednak, aby tak się stało, mieszkańcy muszą wziąć udział w konsultacjach społecznych i zaproponować w nich takie, a nie inne rozwiązania. Im więcej osób je zgłosi, tym jest większa szansa, że radni się do nich przychylą.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz