Powiat udoskonali przejścia dla pieszych

O tym, jak w wielu wypadkach udział biorą piesi, jak newralgiczne mimo oznakowani są niektóre przejścia przez jezdnię mówić nie trzeba. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

Stąd też, niebawem poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego na kilku przejściach dla pieszych na drogach powiatowych. Na ten cel powiat, dzięki świetnie przygotowanym wnioskom pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia wynosi ok. 2,4 mln zł.

 Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, prezes Rady Ministrów zatwierdził już listy zadań do dofinansowania. Wsparcie rządowe uzyska 242 zadań, w tym 138 powiatowych i 104 gminnych. Celem realizacji tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Na dofinansowanie zadań w województwie mazowieckim w 2021 roku przeznaczono pulę środków w wysokości 58 052 554,25 zł.

Samorząd powiatu sochaczewskiego po przeanalizowaniu najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych złożył wnioski, które w ocenie komisji oceniającej okazały się jak najbardziej skuteczne. Dzięki rządowemu wsparciu, w najbliższym czasie przebudowanych zostanie dziesięć przejść dla pieszych.

Najwięcej, bo aż pięć przejść czeka na remont w gminie Rybno. Chodzi tu o przejścia na ulicach: Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i alei Kasztanowej. Wszystkie z nich znajdują się na skrzyżowaniu dróg powiatowych.

Bezpieczeństwo zdecydowanie poprawić ma się także w gminie Iłów, a dokładnie w Brzozowie Starym. Na przebudowę czekają tam cztery przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz drogi gminnej.

Również cztery przejścia będą modernizowane w gminie Sochaczew na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Chodzi tu o skrzyżowanie w miejscowości Żuków, które po remoncie zamieni się w rondo.

Z kolei w mieście Sochaczew, dofinansowana w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych będzie inwestycja dotycząca przejścia na ul. Trojanowskiej.

 – Bardzo się cieszę z pozyskanego dofinansowania, które tym razem dotyczyć będzie inwestycji, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to rzecz nadrzędna i stąd jako Zarząd Powiatu czynimy i będziemy czynić starania, by ono było na jak najwyższym poziomie. Dzięki dobrze stworzonym wnioskom, za co bardzo dziękuję dyrekcji i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg, udało się zdobyć środki na przebudowę dziesięciu przejść. Będziemy dążyć do kolejnych, które też wymagają budowy lub przebudowy. Bardzo dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu, który niezwykle wspiera powiatowy samorząd w staraniach o rządowe dotacje, które umożliwiają realizację inwestycji – mówi starosta Jolanta Gonta. – Wspólnie zależy nam na doprowadzeniu do bezpiecznego przemieszczania się pieszych i kierowców. Realizacja inwestycji zwiększy szanse tych drugich na dostrzeżenie odpowiednio wcześniej osoby na przejściu i zareagowanie we właściwy sposób, a liczba wypadków radykalnie się obniży – dodaje starosta.

Przypomnijmy, że udzielone dofinansowanie może być przeznaczone zarówno na wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych oraz innych prac w pasie drogowym, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Do końca tego roku powinny odbyć się postępowania przetargowe na wymienione zadania. Wszystkie z nich, jeśli chodzi o powiat sochaczewski uzyskały 80-procentowe rządowe dofinansowanie. Łączna wartość wsparcia wynosi ok. 2,4 mln zł.

 – Na Ziemię Sochaczewską trafiają kolejne miliony z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gratuluję staroście Jolancie Gonta profesjonalnego przygotowania wniosków, które zostały wysoko ocenione przez komisję. Cieszę się, że możemy skutecznie współpracować w sprawie tak ważnej dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powiedział Maciej Małecki, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz