Gmina Młodzieszyn członkiem partnerstwa gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju

W dniu dzisiejszym w Żyrardowie odbyło się uroczyste podpisanie aneksu „Wielostronnej deklaracji współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego„.

Gmina Młodzieszyn, jako część Subregionu Żyrardowskiego stała się tym samym członkiem partnerstwa międzygminnego, które pozwoli na pozyskiwanie nowych funduszy na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców.

„Wierzę, że to przedsięwzięcie pozwoli uwolnić potencjał naszej gminy a także włączyć społeczność lokalną w tworzenie i realizację strategii rozwoju naszej okolicy. Będzie także pomocne w obraniu kierunków rozwoju dla naszej gminy w szerszej perspektywie, nie tylko lokalnej. Liczę, że współpraca przyniesie wspaniałe efekty. Wspólnie możemy więcej!”-podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

23 gminy, które wspólnie tworzą Subregion Żyrardowski, powołały partnerstwo, aby skuteczniej przygotować się do pozyskiwania funduszy na dofinansowania z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, które to zostaną przeznaczone na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju i podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Podstawą do współpracy w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dokumentem, który wyznaczać będzie wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działań, nad którym właśnie rozpoczęliśmy prace.
Zależy nam, aby Plan powstał przy Państwa aktywnym udziale i odpowiadał na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi nasz region w najbliższych latach.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa.

https://wanir.edu.pl/ankieta-plan-dzialan-dla-innego-instrumentu-terytorialnego-w-ramach-zyrardowskiego-obszaru-funkcjonalnego/

Ankieta aktywna będzie w terminie od 1 do 14 września (2 tygodnie).

Państwa opinie i uwagi pomogą nam zaplanować działania niezbędne do zrównoważonego rozwoju Subregionu Żyrardowskiego.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz