Droga dojazdowa do DPS-u w trakcie przebudowy

Reklamy

Rozpoczęły się prace drogowe przy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Kilka lat temu na drodze krajowej nr 50 – przy zjeździe do tej powiatowej placówki, dzięki wspólnym staraniom wójta gminy Monice Pietrzyk, starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta oraz wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego pojawił się lewoskręt. Teraz czas na przebudowę drogi dojazdowej do samej placówki. Co istotne, przebudowa drogi przebiegać będzie w planie po istniejącym śladzie, wpisując oś projektowaną w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć liczbę drzew koniecznych do wycinki oraz zminimalizować zakres robót ziemnych. Droga zostanie poprawiona, ułożona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe wyznaczone miejsca parkingowe. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się z końcem listopada br.

Młodzieszyńską placówkę pomocową odwiedzają m.in. rodziny i najbliżsi pensjonariuszy, ale też wolontariusze, przyjeżdżają tu autami pracownicy, ale nie tylko. Z drogi korzystają pracownicy Nadleśnictwa Radziwiłłów, do której właśnie ta należy. Droga dojazdowa do DPS-u o długości niespełna 300 m była mocno wyboista, nierówna, o powierzchni nieutwardzonej – piaszczysto-szutrowej. Warto zaznaczyć, iż na długości analizowanego odcinka występuje skrzyżowanie oraz zjazdy na inne drogi leśne boczne oraz wjazd do leśniczówki.

Zarząd Powiatu od kilku lat czynił starania, by droga dojazdowa do placówki została poprawiona a najlepiej kompleksowo zmodernizowana. Niestety, przebiega ona przez las i jest drogą wewnętrzną, należącą do Nadleśnictwa Radziwiłłów. Stąd też pewien czas zajęło zebranie właściwych dokumentów oraz ustalenie zakresu prac, pozwalających na przystąpienie do przeprowadzenia remontu. Przyspieszenie tej drogowej inwestycji opóźniła także sytuacja pandemiczna. Jednak w lutym br. udało się podpisać umowę między Nadleśnictwem Radziwiłłów a samorządem powiatowym na realizację wspólnego przedsięwzięcia, tj. przebudowy drogi wewnętrznej o łącznej długości około 282 m w leśnictwie Młodzieszyn. Inwestorem wiodącym jest właśnie Nadleśnictwo i to ono w postępowaniu przetargowym wyłoniło wykonawcę prac. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, wygrała LH Engineering Sp. z o.o. z Warszawy. Środki na ten cel – ponad 382 tys. złotych netto wyłożył (tj. ok. 70% kosztów) powiat, natomiast pozostałą kwotę Nadleśnictwo Radziwiłłów. Przewidywany zakres prac obejmuje przebudowę drogi leśnej o nawierzchni z betonu wałowanego, przebudowę placu manewrowego przy leśniczówce o nawierzchni z kruszywa łamanego a także budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk. Wykonane zostaną też pobocza z kruszywa łamanego.

Przebudowa tej drogi zapewni sprawną komunikację, transport, ale też składowanie drewna a także dostosuje do przejazdu pojazdów wysokotonażowych oraz pojazdów straży pożarnej. Pierwsze postępy prac oglądali na miejscu starosta Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim. Obecny był też dyrektor DPS-u Konrad Jakubowski i jego zastępca Iwona Przydatek a także Jarosław Liński – leśniczy nadleśnictwa Młodzieszyn i Sławomir Turkot – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Radziwiłłów.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz