Do końca września należy przedłużyć rentę rodzinną

Reklamy
Uczniowie pobierający rentę rodzinną, powinni do końca września złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty tego świadczenia. Studenci mają trochę więcej czasu – dla nich termin to koniec października.

Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało utratą wypłaty renty. Świadczenie dla kontynuujących naukę jest wypłacane na okres roku szkolnego lub akademickiego, który obejmuje również wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest więc co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września. Aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejną rentę należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przekazać do ZUS-u stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożymy dokumenty odpowiednio wcześniej.

Dziecko pobiera rentę rodzinną co do zasady do momentu ukończenia 16. roku życia. Jeśli nadal się kształci, będzie dostawało świadczenie aż do zakończenia nauki, nie dłużej niż do 25. roku życia. Przy czym przepisy wymagają przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki. Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Szkoła albo uczelnia, wydając pierwsze zaświadczenie, może wskazać pełny czas pobierania nauki. ZUS wyda wtedy decyzję o przyznaniu prawa do renty na cały wskazany okres.

W przypadku każdej zmiany stanu faktycznego, np. przerwania studiów, osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek  zgłosić ten fakt Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Urząd przestaje wtedy wypłacać świadczenie. Jeśli osoba która przerwała naukę, nie zgłosi tego faktu, będzie musiała zwrócić nieprawnie pobraną rentę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz