Czas na fundusz sołecki

fot.pixabay

Czwarty kwartał każdego roku w gminach jest czasem zebrań sołeckich, w trakcie których mieszkańcy wnioskują o wyodrębnienie w budżetach gmin funduszu sołeckiego i na co ten fundusz chcą przeznaczyć. Na terenie powiatu sochaczewskiego prawie wszystkie gminy decydują się na to, by fundusz sołecki wspierał on drobne inwestycje na rzecz mieszkańców. Jak na razie jedynie w gminie Rybno zdecydowano, że taki fundusz nie zostanie wyodrębniony.

Nasza gmina jest niewielka i mieszkańcy zdecydowali, że te pieniądze też nie są za duże. Poza tym cały czas realizujemy to, co trafia do nas w postaci postulatów. Przy małej gminie fundusz sołecki jest skromny i nawet gdybyśmy go wyodrębnili, niewiele dalibyśmy radę wykonać. Jednak, choć na razie u nas nie ma funduszu sołeckiego, to nie zarzekamy się, że w przyszłości go nie będzie. To mieszkańcy o tym sami podejmują decyzję – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Wsparcie dla gmin

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia w sołectwach. Jednak to zebrania wiejskie, czyli sami mieszkańcy podejmują decyzje, na co chcą wykorzystać te środki i czy w ogóle chcą takiego funduszu.

Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć. Dzięki tej ustawie nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Ostateczna decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin. To one podejmują uchwałę na wniosek mieszkańców danych sołectw o stworzeniu i realizacji funduszu sołeckiego oraz zasadach zwrotu (z budżetu państwa) części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu. Obecnie wysokość zwrotu wynosi 20, 30 i 40 procent, w których najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze.

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 roku. Biorąc pod uwagę liczbę gmin, w których funkcjonuje, jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społeczności wiejskiej. W latach 2009–2013 około. 55 procent gmin tworzyło fundusz sołecki. Obecnie to już ponad 70 procent gmin.

Pełny cykl realizacji funduszu obejmuje trzy lata. I tak w tym roku gmina podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu funduszu na rok 2022, a zwrot wydatków z budżetu państwa wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nastąpi dopiero w 2023 roku.

Spotkania już ruszyły

Na terenie gminy Młodzieszyn zaplanowane są spotkania sołeckie. Gmina od dawna wyodrębnia fundusz sołecki. Jednak mieszkańcy starają się ściśle współpracować z urzędem gminy i ustalać wspólnie udział funduszu w planowanych przedsięwzięciach. Dotyczy to zwłaszcza takich inwestycji, jak drogi gminne, place zabaw i modernizacja oświetlenia. Zebrania dotyczące funduszu sołeckiego zaczynają się już w pierwszych dniach września – 7 września w Justynowie, a kolejne w tym tygodniu są w Młodzieszynie, Januszowie i Radziwiłce. W następnym tygodniu od 13 do 17 września odbędą się spotkania sołeckie w Marysinie, Mistrzewicach, Młodzieszynku, Nowej Wsi – Rokicinie, Adamowej Górze, Helence, Nowych Mistrzewicach i Starych Budach. W ostatnim tygodniu spotkań sołeckich są one zaplanowane w Bibiampolu, Bielinach – Olszynkach, Hellenowie – Skutkach, Janowie, Juliopolu, Kamionie, Leontynowie i Witkowicach. W większości odbywają się one w domu sołtysa lub strażnicach OSP.

Jeszcze wcześniej niż w Młodzieszynie ruszyły spotkania sołeckie w gminie Nowa Sucha. Tam również współpraca sołectw z gminą opiera się na efektywnym wykorzystaniu funduszu sołeckiego. W pierwszym tygodniu września na temat funduszu dyskutowali mieszkańcy wsi Kolonia Gradowska, Marysinek, Stary Białynin, Nowy Kozłów Drugi – Szeligi, Mizerka – Stary Żylin, Kościelna Góra, Kurdwanów oraz Wikcinek. Od 6 do 10 września spotkania sołeckie zorganizowane będą w Nowym Białyninie, Orłowie, Rokotowie, Okopach, Roztropnej, Kornelinie-Leonowie i Kozłowie Biskupim. W kolejny tydzień fundusz sołecki będzie ustalany we wsiach – Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Pierwszy, Kozłów Szlachecki, Stara Sucha i Nowy Żylin, Zakrzew, Nowa Sucha, Braki i Stary Dębisk. Ostatnie trzy spotkania w sprawie funduszu odbędą się w Borzymówce, Glinkach i Antoniewie.

Z kolei w gminach Brochów, Sochaczew, Teresin i Iłów spotkania sołeckie planowane są pod koniec września. W gminie Iłów fundusz sołecki jest wyodrębniany dopiero od dwóch lat. Mieszkańcy starali się o jego stworzenie od początku przyjęcia ustawy o funduszu sołeckim. Jednak dopiero w 2019 roku wywalczyli jego stworzenie.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz