Barwy wolontariatu

fot.pixabay

MAZOWSZE Rozpoczęła się XI edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego.

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe oraz podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego, czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze laureatów w pięciu kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów oraz wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii covid-19.

Kandydatów można zgłaszać  do 30 września. Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z dwóch form. Elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, jako temat wpisując: „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza). Natomiast zgłoszenie w formie papierowej należy wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.dialog.mazovia.pl

opr. dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz