Zjadą się mieszkańcy puszczy

Już po raz czwarty spotkają się dawni mieszkańcy i ich potomkowie na Zjeździe Wsi Puszczańskich. Tym razem spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 września w Moto Przystani w Plecewicach. Zapowiada się moc atrakcji oraz prezentacja pamiątek mieszkańców wsi puszczańskich zebranych w ramach projektu „Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów – odzyskiwanie utraconego dziedzictwa dawnych wsi puszczańskich”. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Konfraternia św. Rocha.

Ideą zjazdu jest integracja mieszkańców wsi, które znajdowały się w sąsiedztwie lub w samym Kampinoskim Parku Narodowym, ale w wyniku wykupu gruntów przestały całkowicie istnieć lub uległy znacznemu wyludnieniu. Na terenie gminy Brochów takimi miejscowościami są Famułki Królewskie, Famułki Łazowskie, Krzywa Góra i Władysławów.

Wspominanie przeszłości

Poprzedni, trzeci Zjazd Mieszkańców Wsi Puszczańskich odbył się 16 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie. Również był organizowany przez Konfraternię św. Rocha. Przypadł on w 60. rocznicę powołania Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 80-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Lasocinie.

Z tej okazji organizator oddał głos samym mieszkańcom. To wtedy zapadła decyzja na temat stworzenia „Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów”, której partnerem został Kampinoski Park Narodowy. Projekt archiwum wystartował 1 lipca tego roku. Tak późno, gdyż na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa, która zwolniła wszelkie działania. Potrzebne też były środki finansowe na organizację archiwum. Te pozyskano w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Głównym celem projektu jest odbudowywanie więzi społecznych i integracja dawnych mieszkańców wsi z terenów kampinoskich oraz odzyskiwanie utraconego dziedzictwa historyczno-kulturowego dawnych miejscowości poprzez archiwizowanie starych fotografii i dokumentowanie dawnego życia na terenie Puszczy Kampinoskiej.

Po raz pierwszy pozyskane zbiory zostaną zaprezentowane na tegorocznym Zjeździe Mieszkańców Wsi Puszczańskich w Plecewicach.

Zachowanie w pamięci

– Od lipca do września będziemy promować wśród dawnych mieszkańców wsi puszczańskich, z terenu obecnej gminy Brochów, ideę przekazywania naszej organizacji w depozyt wszelkich pamiątek w postaci fotografii lub innych artefaktów, które bezpośrednio nawiązują do życia w puszczy. Potem pamiątki zostaną zeskanowane lub sfotografowane i zwrócone darczyńcom. Chcemy, aby nie utonęły w zapomnieniu – mówi Marta Przygoda-Stelmach, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Św. Rocha w Brochowie.

Pamiątki do utrwalenia w Archiwum Puszczańskim Gminy Brochów można cały czas przekazywać. Wystarczy skontaktować się z koordynatorem projektu Martą Przygodą-Stelmach tel. 781 938 480 lub mailowo: konfraternia.brochow@gmail.com. Pamiątki można również zdeponować w zakrystii bazyliki w Brochowie – po każdej niedzielnej mszy, lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie – w godzinach otwarcia placówki.

W trakcie najbliższego zjazdu odbędą się warsztaty, na których będzie odciskanie dłoni przez dawnych mieszkańców i ich potomków, warsztaty z cyjanotypii. To technika fotograficzna wykorzystująca światłoczułość soli żelaza, charakteryzująca się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim, tworzonym przez błękit pruski. Będzie też Kącik Zabaw Puszczańskich dla najmłodszych.

– Jako Stowarzyszenie zajmujemy się badaniem i kultywowaniem pamięci o dawnych wsiach puszczańskich. Chcemy pozyskane materiały wykorzystać do publikacji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, by utrwalić lokalne dziedzictwo. Chcemy też zainicjować stworzenie nowego szlaku turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym, dzięki któremu turyści mogliby podążać śladami dawnych osad puszczańskich. Ostatnim elementem jest stworzenie profesjonalnej strony internetowej, czyli cyfrowego Archiwum Puszczańskiego gminy Brochów – zaznacza prezes Konfraterni św. Rocha.

Bogumiła Nowak

Fot. Konfraternia Św. Rocha

Wspomnienie III Zjazdu Mieszkańców Wsi Puszczańskich w Lasocinie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz