Z rozmachem inwestują w gminę

W tym roku w gminie Rybno rozpoczęły się duże inwestycje gminne. To nie tylko drogi i oświetlenie uliczne, ale też dwa kluczowe przedsięwzięcia – budowa nowoczesnego Centrum Medyczno–Rehabilitacyjnego oraz nowego przedszkola. Na wszystkie inwestycje gminnym samorządowcom udało się jak dotąd pozyskać dofinansowania w wysokości  5 303 993 złotych. To jak na możliwości gminy Rybno ogromna kwota, która pozwoli zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

– Gmina Rybno pozyskała wsparcie w kwocie 500 tysięcy złotych na budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Rybnie. Jest to znaczące wsparcie finansowe, które umożliwi  wykonanie istotnych prac. Planowane rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku, a zakończenie w 2022 roku. Budynek będzie wyposażony w gabinety lekarskie, rehabilitacyjne i gabinet stomatologiczny. W budynku będą mogli przyjmować również inni specjaliści – informuje Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

 Ośrodek i przedszkole

Umowa dotycząca budowy Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Rybnie została podpisana 12 lipca w Urzędzie Gminy Nowa Sucha. Dotacja została przyznana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na ten cel gminie Rybno przekazano 500 tys. złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia. Ponadto 1,3 mln złotych gmina Rybno dostała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, również na budowę Centrum. Łącznie na tę inwestycję gmina Rybno pozyskała 1,8 mln złotych.

Obecnie funkcjonujący ośrodek zdrowia nie przystaje do rosnących potrzeb mieszkańców. Nowy budynek będzie znacznie nowocześniejszy i dodatkowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli będzie mieć podjazdy i windę. Powstaną też dodatkowe gabinety dla lekarzy specjalistów oraz rehabilitantów. Nowy ośrodek będzie też wyposażony w niezbędny sprzęt, który pozwoli na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Z kolei 27 lipca w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji dotyczącej budowy nowoczesnego przedszkola. Firma PAP-BUD z Rościszewa za kilkanaście dni przystąpi do prac budowlanych. Jest szansa, że najmłodsi mieszkańcy gminy Rybno w niedalekiej przyszłości będą korzystać z nowego budynku edukacyjnego. Na tę inwestycję gmina Rybno uzyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,2 mln złotych.

Budowanie pełną parą

Z budżetu Województwa Mazowieckiego gmina Rybno uzyskała także dotację na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Rybno – Jasieniec. Na to zadanie gmina uzyskała 120 tys. złotych. W ramach tego zadania zostanie przebudowana droga gminna położona w miejscowości Jasieniec, o łącznej długości 1247 metrów. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i utwardzeniu poboczy. Zostanie też wybudowany kanał technologiczny wraz z budową 11 sztuk studni kablowych. Droga zostanie oznakowana 12 pionowymi znakami drogowymi.

Ponadto w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2021 gmina podpisała pięć umów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego dla sołectw: Nowy Szwarocin, Stary Szwarocin i Rybno oraz na budowę ulicznego oświetlenia w sołectwach Ludwików–Rybionek oraz Złota. Każde z sołectw dostało po 10 tys. złotych. W wymienionych miejscowościach powstanie energooszczędne oświetlenie uliczne.

Dodatkowo 1 312 814 złotych dotacji trafi do gminnego budżetu z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś, budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Wyszogrodzkiej i wymianę odcinka sieci wodociągowej na ul. Towarowej i Parkowej w Rybnie.

Z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg aż 991 179,14 złotych przeznaczonych jest na przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych – na trasie Sarnów-Wężyki o długości ponad 1,5 km oraz Antonin-Giżyce o długości 1,3 km. Łączna długość przebudowanych dróg wynosić będzie 2 863,30 metrów.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Rybno

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz