Wybory na nowego sołtysa

fot.pixabay

MASZNA W świetlicy wiejskiej w Masznie odbędą się 30 sierpnia o godzinie 18.00 przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Izbiska. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu o godzinie 18.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

W głosowaniu mogą uczestniczyć również osoby, które nie są zameldowane na terenie sołectwa, ale na stałe w nim zamieszkują. Muszą tylko wypełnić oświadczenie  o stałym zamieszkiwaniu na terenie sołectwa Izbiska. Po wyborze komisji skrutacyjnej i przedstawieniu zasad i trybu wyboru sołtysa, zostanie przeprowadzone tajne głosowanie. Tego samego dnia podane zostaną wyniki głosowania.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz