Trwa usuwanie azbestu

fot.pixabay

Do 15 czerwca trwało zbieranie wniosków z gmin w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Teraz gminy otrzymują przyznane im limity finansowe na odbiór wyrobów z azbestu, głównie usuwanie pokryć dachowych z dodatkiem szkodliwego materiału. Zgodnie z dyrektywami unijnymi wszystkie wyroby eternitowe, czyli zawierające azbest, powinny zniknąć u nas do 2032 roku. Czasu jest więc coraz mniej, a do usunięcia jeszcze bardzo dużo.

Co roku gminy starają się zachęcać mieszkańców do składania wniosków o usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej. Najlepiej sytuacja przedstawia się w budynkach należących do gmin. W większości obiektów gminnych na terenie powiatu sochaczewskiego udało się już usunąć prawie 100 procent azbestu.

Kasa dla wszystkich

Każda gmina, która posiada uchwalony program usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych, może ubiegać się o środki z WFOŚiGW na demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz składowanie.

Taka możliwość istnieje dzięki uruchomionemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programowi Priorytetowemu Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, zawierającymi azbest. Gminy – coraz częściej bez ponoszenia własnych kosztów – mogą sfinansować usunięcie wyrobów azbestowych znajdujących się w ich zasobach, w zasobach osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Coraz więcej samorządów skorzystało i nadal korzysta z tego programu.

Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w obiektach mieszkalnych. Nie wszystkim udaje się usuwać eternit z pokryć dachowych, gdyż dofinansowanie w WFOŚiGW obejmuje tylko demontaż i zabranie wyrobów z azbestem, a nie ma szans na dofinansowanie do nowych dachów. Te w całości muszą pokryć sami mieszkańcy.

Ile wnioskują, tyle dostają

W gminach na zbierane wnioski WFOŚiGW przyznaje w zasadzie takie kwoty, o jakie stara się gmina. Informacje właśnie są przekazywane poszczególnym gminom.

W większości korzystają one ze starych sprawdzonych firm zajmujących się utylizacją. O środki na usuwanie azbestu starały się, jak co roku, wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Zabiegały o dofinansowanie w tej sferze również gminy Kampinos i Wyszogród. Nie do wszystkich gmin dotarły jeszcze informacje o wysokości przyznanych środków na usuwanie azbestu. Zwykle to na dany rok od 20 do 50 tysięcy złotych. Obejmuje koszty zdjęcia eternitu i wywiezienia go przez wybraną firmę.

W tym roku są już znane kwoty dofinansowań otrzymane na 2021 rok w gminie i Wyszogród, które otrzymały informacje z WFOSiGW pod koniec lipca. Na wniosek „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2021 roku” gmina uzyskała z Funduszu dofinansowanie w wysokości 100 procent planowanych kosztów zadania, czyli 29 808 złotych. To kwota ustalona na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć usunięcia eternitu.

Wykonawcą prac ma być P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina. Prace potrwają do 29 października. Terminy z mieszkańcami, nie tylko na terenie Rybna, ale też w innych gminach firmy usuwające azbest ustalają telefonicznie.

­– Cieszę się bardzo, że udało się nam uzyskać dofinansowanie na odbiór wyrobów azbestowych w 2021 roku. Według analiz przeprowadzanych podczas tworzenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, okres trwałości wyrobów azbestowych stosowanych w budownictwie wynosi około 30 lat. Choć od dłuższego czasu produkcja wyrobów azbestowych jest zakazana, to w domach wielu z nas są płyty faliste azbestowo-cementowe. Jeśli zależy nam na zdrowiu, to nie czekajmy z usuwaniem i unieszkodliwianiem tych wyrobów – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Gmina i Miasto Wyszogród także dostała informację z WFOŚiGW, że otrzymała dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych. Kwota również około 30 tys. złotych stanowi 100 procent wnioskowanych kosztów na realizację zadania „Usuwania azbestu z terenu Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach ogólnopolskiego programu zmierzającego do likwidacji wyrobów azbestowych.

Inne gminy czekają na informację Funduszu o przyznanych środkach. W zeszłym roku na terenie Mazowsza usunięto ponad 20 ton eternitu.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz