Szansa na międzynarodowe doświadczenie i nowe umiejętności

Reklamy

Europejskie praktyki zawodowe są ważnym elementem rozwoju uczniów naszego powiatu. Uczniowie z Sochaczewa uczestniczyli w ponadnarodowej mobilności zawodowej w Grecji. Udział w mobilnościach edukacyjnych to dla młodzieży ważna szansa zdobywania międzynarodowego doświadczenia, zwiększania kompetencji i podnoszenia umiejętności językowych. Nie można zapomnieć również o szerokim wpływie tego typu projektów na placówki szkolne oraz całą społeczność lokalną.

Uczniowie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. „Ogrodnik” oraz Technikum im. I. Wł. Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie odbyli zagraniczne praktyki zawodowe w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich. To ważny i kolejny krok na drodze do podnoszenia prestiżu szkół średnich w Sochaczewie i zwiększania efektywności nauczania w placówkach.

Wśród szkół w Sochaczewie inicjatywy europejskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a tegoroczne praktyki zagraniczne tym bardziej, że w wielu przypadkach były to już długo wyczekiwane wyjazdy, niemożliwe do zrealizowania wcześniej ze względu na pandemię. Tym razem w majowych i czerwcowych stażach udział wzięli uczniowie „Iwaszkiewicza”, „Ogrodnika” oraz ZS CKP „Osiemdziesiątka”.

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza realizował projekt pt. „Ponadnarodowe kooperacje szansą na rozwój zawodowy”, finansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W mobilności w terminie 16.05-29.05. br. udział wzięło 28 uczniów z klas: technik ekonomista, technik reklamy i organizacji reklamy oraz technik rachunkowości.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, popularny „Ogrodnik” odbył mobilność w inicjatywie „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” finansowanej w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Był to pierwszy z dwóch planowanych w projekcie zagranicznych staży. W mobilności w dniach 16.05-29.05. br. wzięło udział 25 uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Geodezji.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego „Osiemdziesiątka” przeprowadził natomiast mobilność w przedsięwzięciu „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową – edycja II”, które finansowane było również ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zagraniczne praktyki objęły daty 30.05-12.06. br., a udział wzięło w nich 33 uczniów z klas technik logistyki, technik informatyki, technik budownictwa oraz technik mechanik.

Działania w projekcie były planowane od początku semestru wiosennego. Za organizację rekrutacji uczniów do projektów, ich przygotowanie (językowe, zawodowe, pedagogiczne czy te związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym), kwestię logistyczne (transport, zakwaterowanie, organizację czasu), organizację praktyk zawodowych i ocenę wpływu działań na uczniów odpowiedzialni byli szkolni koordynatorzy oraz dyrekcja każdej ze szkół, a za obsługę finansową dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji – Urszula Opasiak.  Wielkie podziękowania należą się również greckim partnerom naszych Szkół, organizacjom edukacyjnym z Riwiery Olimpijskiej: Olympus Education Services i Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, które były odpowiedzialne za organizację kształcenia w trakcie wyjazdów, ale również wspierały szkoły w wyborze komfortowych warunków zakwaterowania i smacznego wyżywienia, organizacji programu kulturowego, czasu wolnego czy kwestii związanych z bezpieczeństwem.  Warto podkreślić, że „zielone światło” do realizacji działań projektowych dała powiatowym szkołom starosta sochaczewski – Jolanta Gonta.

Zwiększanie komptencji i potencjału uczniów celem zagranicznych staży

Głównym celem projektów ponadnarodowych mobilności europejskich Erasmus+ oraz PO WER było podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów technikum. Praktyki realizowane były we współpracy z greckimi partnerami. Instytucje przyjmujące, mogące poszczycić się ogromnym doświadczeniem w realizacji tego typu inicjatyw ze szkołami z całej Europy, zadbały o wysoką jakość merytoryczną stażu, zapewniając wsparcie mentorów i wszelkie narzędzia niezbędne do realizacji programów. A te były zdecydowanie ambitne: dostosowane nie tylko do programów nauczania, ale również potrzeb uczniów, odpowiadały wysokim standardom rynkowym. Zagadnienia zostały zaprojektowane tak, by włączać również nowoczesne narzędzia i umiejętności cyfrowe w ich praktycznym kontekście. Uczniowie w realizacji zadań wykorzystywali nowoczesne oprogramowanie, służące im w zależności od kierunku: od projektowania graficznego, przez budowę stron internetowych, po procedowanie zadań logistycznych czy wspieranie diagnostyki w zakładach mechanicznych czy geodezyjnych. Staże odbywały się w języku angielskim lub przy wsparciu polskich tłumaczy, dzięki czemu uczniowie zwiększyli znajomość języka obcego, także w zawodowym kontekście. A nawet mieli okazję poznać nieco greckiego.

Nie można zapomnieć oczywiście również o kompetencjach kluczowych. Realizacja projektów miała wpływ na umacnianie kompetencji językowych, osobistych, kulturowych, przedsiębiorczości. W kontekście minionego roku i trudnej rzeczywistości pandemicznej była to doskonała okazja do nadrobienia braków w tych niejednokrotnie najtrudniejszych obszarach pedagogicznych, jak współpraca w grupie i integracja z rówieśnikami.

Siga Siga? Nie w tym przypadku!

Uczniowie szkół z powiatu sochaczewskiego spisali się na medal, realizując program zagranicznych staży zgodnie z planem zarysowanym przez szkoły i greckich partnerów. Należy wspomnieć, że zagraniczne mobilności pozwalają też na poznanie kraju przyjmującego, a oprócz praktyk młodzież realizowała także program kulturowy. W ramach wycieczek młodzież poznała najciekawsze miejsca Riwiery Olimpijskiej, gdzie stacjonowały grupy, w tym Olimpijski Park Narodowy czy Stary Pantaleimon, miała także okazję odwiedzić Meteory, kompleks wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a nawet wyruszyć w rejs na malownicze greckie wyspy. Program został opracowany w taki sposób, by uczestnicy w kompleksowy sposób poznali grecką kulturę w ujęciu historycznym i współczesnym, dowiadując się również wiele na temat aspektów ekonomicznych czy społecznych europejskiego państwa. Chociaż napięty program staży przewidywał tylko 2 dni z 14 na wycieczki, grupy wykorzystywały piękną południową pogodę i popołudnia wolne od praktyk na zwiedzanie i poznawanie Riwiery a także na kąpiele w ciepłych już wodach Morza Egejskiego, zawody sportowe, gry miejskie i zajęcia integracyjne.

Europejski wymiar działalności szkół w powiecie 

Udział w projektach europejskich to bardzo ważny element strategicznego rozwoju instytucji edukacyjnych w powiecie sochaczewskim i niezwykle cieszy nas rosnące zainteresowanie tego typu inicjatywami, które jako powiat aktywnie wspieramy. Dzięki udziałowi w zagranicznych stażach młodzież może zwiększać kompetencje, budując swoją pozycję na przyszłym rynku pracy i lepszy start w przyszłość, ale nie możemy zapomnieć również o wpływie na kadrę szkół oraz potencjał placówek. Międzynarodowa współpraca, zaangażowanie nauczycieli, dyrektorów szkół i kadry zarządzającej oraz administracyjnej pozwala na kumulowanie nowych doświadczeń i kompetencji, europejską wymianę wiedzy, co przekłada się na podnoszenie poziomu nauczania, zwiększenie włączania innowacji w proces edukacyjny, poprawę efektywności kształcenia – podkreśla U. Opasiak. Zaznacza też, że to również pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych i budowanie międzynarodowej rozpoznawalności. Gratulujemy sukcesów uczestnikom tych edycji i trzymamy kciuki za następne inicjatywy!

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz