Sprawozdanie wójta Gminy Brochów

W Urzędzie Gminy Brochów trwają prace przygotowawcze do ogłaszania kolejnych przetargów. Niektóre z nich już zostały ogłoszone. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że kwota, jaka będzie w obrocie, to 7 355 000 zł, a z tego 6 500 000 zł to kwota pozyskanych środków z zewnątrz.

To rekordowy obrót środków pieniężnych, bo blisko 7 500 000 zł, a dotacji 6 500 000 zł, jest to blisko 90 procent pozyskanych środków z zewnątrz. Wójt Piotr Szymański kładzie bardzo mocny nacisk na pozyskiwanie środków z zewnątrz, ponieważ jest to jedyny sposób, aby dynamicznie rozwijać gminę. Kierunek działania i rodzaj inwestycji, jakie są realizowane na terenie gminy, narzucają potrzeby mieszkańców.

Aktualnie, po przetargu na kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej, kwota inwestycji wynosi blisko 3 000 000 zł. Miejscowości, w których będą prowadzone prace to: Famułki Brochowskie, Tułowice, Sianno, Łasice, Kolonia Brochów oraz odcinek kanalizacji w Malanowie. Kolejne punkty rozwoju – konsultowane z sołtysami oraz radnymi – to dalsza część wodociągu na tym terenie, bardzo zaawansowane kroki idą w kierunku Piasków Duchownych i Olszowca, gdzie jest stalowa sieć wodociągowa, którą należy wymienić.

Po przetargu kwota na realizację wodociągu uplasowała się na blisko 3 000 000 zł, ale zostały pozyskane środki zewnętrzne z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł oraz środki w ramach PROW 1 730 000 zł. To powoduje. że wkład z budżetu gminy Brochów jest bardzo mały, blisko 200 000 zł, biorąc pod uwagę, że przy wodociągach odzyskiwany jest podatek VAT. To jest bardzo dobra wiadomość, bo bez tych środków zewnętrznych projekt wodociągu byłby zagrożony.

Kolejnym projektem jest Strefa Sportu i Rekreacji w Śladowie. Jak wiadomo, także na takie projekty należy pozyskiwać środki z zewnątrz i w tym przypadku Gmina Brochów pozyskała 100 000 zł z Departamentu Sportu z Urzędu Marszałkowskiego, a 60 000 zł będzie pochodziło z budżetu Gminy.

Projekt umiejscowiony jest przy OSP w Śladowie, a już po sesji będą ruszać procedury przetargowe. To kolejny projekt rekreacyjny w naszej Gminie tak bardzo potrzebny społeczności, będzie służył rewitalizacji społecznej w miejscowości Śladów. Prowadzimy także prace przygotowawcze do Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miszory.

Prace przygotowawcze trwają także do przetargu na drogi w Janowie. Pierwsza droga jest dofinansowana z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 80 000 zł , łączy ona drogę gminną w Janowie z drogą 705 w Tułowicach. Drugą drogą na osiedlu w Janowie jest tzw. kolanko, będzie ona współfinansowana ze środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości   270 000.

Kolejny przetarg na boisko ligowe w Brochowie, przewidziana kwota to 1 300 000 zł, ale środków zewnętrznych jest prawie 900 000 zł; z Ministerstwa Sportu 345 000 zł i 600 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego. To druga bardzo ważna dotacja która pozwoli na realizację boiska, a zadanie musi być wykonane do końca 2022 roku.

Bardzo ważną potrzebą mieszkańców gminy Brochów jest wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Na dzień dzisiejszy Gmina ma zagwarantowane pieniądze z budżetu na wymianę oświetlenia na energooszczędne LED-owe na całym terenie gminy. Wójt poinformował, że inwestycję trzeba podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie oświetlenie zostanie wymienione w miejscowościach: Andrzejów, Brochocin, Łasice, Olszowiec, Famułki Brochowskie. Tu Gmina będzie się posiłkować dotacją z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 50 000 zł, kolejne 50 000 zł zostanie przekazane z budżetu Gminy. Kolejne miejscowości będą realizowane w przyszłym roku. Będzie to przynosić wymierne oszczędności, mieszkańcy będą na pewno zadowoleni z polepszenia bezpieczeństwa na drogach.

Drugim projektem, który jest już przygotowany, jest budowa farm fotowoltaicznych. Jest to bardzo ważne, bo przy rosnących cenach prądu przynosi ona wymierne oszczędności, które Gmina może zagospodarować   w różne projekty i   realizować inne potrzeby mieszkańców. Dlatego już wkrótce będzie ogłoszony przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Janów przy oczyszczalni oraz w Konarach przy Stacji Uzdatniania Wody.

Gmina Brochów otrzymała dotację na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Śladowie w wysokości 80 000 zł. Przypominamy, że w roku poprzednim Gmina Brochów otrzymała 160 000 na stołówki w szkołach w Lasocinie i Brochowie i to zrealizowano w 100 procentach. Wszystkie szkoły będą w najbliższym czasie miały doposażone stołówki.

Gmina Brochów otrzymała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację szkoły w Brochowie, to bardzo dobra wiadomość, bo pozyskano 1 450 000 zł na ten cel.

– Wnioski są trudne, ograniczone dostępnością środków, cieszę się, że ta pozycja, którą osiągnęliśmy w tym konkursie, pozwoli na tę modernizację. Ten okres, który przychodzi, jest to okres bardzo ważny i musi być wypełniony pracą. Będziemy wspólnie na spotkaniach z mieszkańcami typować kolejne potrzeby i przygotowywać się do realizacji kolejnych projektów – mówił Wójt Piotr Szymański.

Gmina Brochów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz