Rozpoczyna się remont drogi z Helenki do Mistrzewic

Mieszkańcy gminy Młodzieszyn mogą czuć się zadowoleni. Rusza przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mistrzewice – Helenka. Dziś, w środę, 4 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą inwestycji dofinansowanej ze środków rządowych.

Zadanie ma być zrealizowane na 3-kilometrowym odcinku. Zakres robót obejmie: remont drogi, mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, ułożenie siatki z włókna szklanego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu ciężkiego. Pobocza zostaną uzupełnione kruszywem łamanym, wykonane zostanie odwodnienie poprzez odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych. Inwestycję za cenę 978 996,36 zł zrealizuje sochaczewska „Prima”, której oferta przetargowa była najkorzystniejszą, po tym jak wycofała się firma z Mińska Mazowieckiego. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, częścią kosztów podzieliły się równomiernie powiat sochaczewski i gmina Młodzieszyn. Termin realizacji inwestycji to koniec września br.

– Ta powiatowa droga to ważny szlak komunikacyjny łączący Helenkę z Mistrzewicami. Odcinek, o którym dziś rozmawiamy, jest naprawdę w złym stanie technicznym. Dużo jest tu ubytków w nawierzchni, które bardzo utrudniają ruch samochodowy i mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, która stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla społeczności lokalnych. Teraz to się zmieni – mówi wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Remont ruszyć ma w ciągu najbliższych dni. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie podpisy pod treścią umowy złożyli – Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Bogdan Głuchowski, prezes firmy „Prima”. Towarzyszyli im: minister Maciej Małecki, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, a także Bożena Samson, członek Zarządu Powiatu.

– Cieszę się, że ta droga może być budowana dzięki wsparciu w wysokości 80% finansowania, które przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chcę tu też podziękować za kolejną dobrą współpracę samorządom: staroście Jolancie Gonta, wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu, radnej powiatowej i członkowi Zarządu Powiatu Bożenie Samson a także wójt gminy Młodzieszyn – Monice Pietrzyk. To dobry przykład współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości z samorządami ziemi sochaczewskiej. Dzięki temu możemy poprawiać jakość życia naszych mieszkańców, podnosić bezpieczeństwo na naszych drogach – mówi minister Maciej Małecki – Jestem przekonany, że to nie ostatnia potężna rządowa dotacja, która na trafi na konto gmin w naszym powiecie. Myślę, że już w najbliższych dniach będziemy mieli do zakomunikowania dla mieszkańców powiatu dobre informacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, likwidacji miejsc niebezpiecznych – dodaje.

Przypomnijmy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz