Pokłócili się o komin

fot.podglądowe
Reklamy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o sporządzeniu dokumentacji technicznej inwestycji, na których dofinansowanie miasto będzie ubiegać się z programu Polski Ład. Zdecydowano także o sprzedaży należącego do samorządu komina, znajdującego się na terenie byłego Chemitexu.

Po raz kolejny miejscy radni ze względu na obostrzenia związane z epidemią covid-19 musieli obradować zdalnie. Jakby tego było mało, sesja z powodów technicznych rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Jednak jej dalszy przebieg odbył się sprawnie i radni w krótkim czasie podjęli cztery uchwały.

Dwie pierwsze z nich dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2021-2031. W przypadku tej ostatniej uchwały chodziło o wpisanie do WPF nowych inwestycji, a dokładnie o zlecenie wykonania dokumentacji technicznych projektów przebudowy dróg na terenie miasta. Chodzi o planowany remont ulicy Rozłazłowskiej oraz program przebudowy miejskich ulic w ramach projektu Mała Ojczyzna Chopina, na który miejski samorząd chce pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych, będącego częścią rządowej strategii rozwoju zwanej Polskim Ładem.

Przebudują ulice

Planowany remont ulicy Rozlazłowskiej nie wzbudził kontrowersji wśród radnych. Choć opozycja zaznaczyła, że w czasie głosowania wstrzyma się od głosu. W tym przypadku rada głosami radnych koalicji rządzącej zwiększyła limit wydatków związanych z inwestycją o blisko 60 tys. zł na zamówienie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Rozlazłowskiej. Dodajmy, że koszt jej sporządzenia tym samym wyniesie 153 750 tys. zł. Dyskusja rozgorzała natomiast w przypadku inwestycji drogowych w ramach projektu Mała Ojczyzna Chopina. Ten zakłada, jak poinformował radnych Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza, przebudowę dróg stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych. Na opracowanie potrzebnej dokumentacji technicznej przyszłych inwestycji zamierza przeznaczyć do końca 2022 roku 800 tys. zł. Burmistrz poinformował również radnych, że sporządzona dokumentacja pozwoli miastu na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych, będącego elementem Polskiego Ładu. Radni opozycji wyrazili jednak wątpliwości, co do zasadności przeznaczenia środków na sporządzenie dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy nie wiadomo, na jakich zasadach ma funkcjonować Program Inwestycji Strategicznych i w dodatku nie wiadomo, kiedy zostanie on przez Sejm uchwalony. Tym samym, jak argumentowała opozycja, podjęcie uchwały o przeznaczeniu prawie miliona złotych na coś, co nie wiadomo, czy będzie, to nic innego, jak zamrażanie środków. Odpierając zarzuty opozycji, Dariusz Dobrowolski stwierdził, że nawet gdyby nie doszło do uchwalenia programu, to miasto będzie miało już gotową dokumentację, która pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z innych źródeł. To jednak nie przekonało radnych z opozycji, którzy podczas głosowania wstrzymali się od głosu.

Spór o komin

Także przyjęcie kolejnych uchwał nie obyło się bez problemów. Chociażby tej dotyczącej sprzedaży przez miasto działki o pow. 491 m kw. z betonowym kominem, zlokalizowanej na terenie dawanego Chemitexu. Według opozycji sprzedawanie czegoś, co rocznie przynosi ponad 70 tysięcy złotych zysku, jest bezzasadne nawet w sytuacji, gdyby należało wykonać remont komina, na którym znajdują się odbiorniki przesyłowe operatorów telefonii komórkowej. Dodajmy, że remont komina został oszacowany na około 200 tysięcy złotych. Radni opozycji postulowali także, aby przeznaczyć środki na modernizację komina. Jednak ich propozycje nie spotkały się aprobatą pozostałej części rady, która zagłosowała za zbyciem nieruchomości. Z kolei radni Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowali przeciw. Dodajmy, że na tej samej sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania Wodom Polskim projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Sochaczewa

Jerzy Szostak

Fot.: UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz