Obwieszczenie

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 23.07.2021 r.

Pełnomocnik Rządu
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Marcin Horała

Znak sprawy:

Obwieszczenie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234, z późn. zm. – dalej: u.cpk.) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  1. ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1305);

  1. możliwości zapoznania się z treścią aktu, o którym mowa w pkt 1.

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1305) dostępna jest:

  1. w formie zapisu elektronicznego:

  1. na stronie internetowej Dziennika Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl,

  2. w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy zobowiązane do obwieszczenia;

  1. w formie dokumentu papierowego do wglądu w okresie uwidocznienia niniejszego obwieszczenia w siedzibach urzędów obsługujących organy zobowiązane do obwieszczenia.

Z poważaniem

Marcin Horała

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz