Na ratunek zabytkom

Fot. Archiwum

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi, jak zachować i konserwować zabytkowe budynki, w których mieszka część mieszkańców Mazowsza, bez utraty walorów estetycznych i zachowaniu wyjątkowej zabudowy.

Takich obiektów na terenie Mazowsza jest sporo. Jak dotąd ich właściciele zdani byli na samych siebie. W przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków, mieli jeszcze do pokonania część utrudnień związanych z nadzorem konserwatora zabytków.

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 roku. Zatem pierwsza edycja konkursu ma spowodować zwiększenie prac renowacyjnych przy zabytkowych obiektach.

– Budowanie świadomości na temat architektonicznego bogactwa, w które tak bogaty jest nasz region, staje się coraz ważniejsze w obliczu szybko zmieniającego się otoczenia. Prace badawcze, konserwatorskie i wszelkie inne działania niezbędne przy obiektach zabytkowych, są jednymi z najistotniejszych elementów opieki nad zabytkami, która zgodnie z prawem spoczywa na ich właścicielach – informują inicjatorzy konkursu.

Konkurs został objęty patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Czasu jest już niewiele, by zgłosić swój zabytkowy dom. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Wszelkie pytania odnośnie konkursu pod adresem mailowym – dziedzictwo@mazovia.pl lub pod nr tel. (22) 59 79 161.

W konkursie tym przyznane zostaną nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce – 15 tys. złotych, drugie – 12 tys. złotych, trzecie – 10 tys. złotych, a także wyróżnienia – po 5 tys. złotych.

Dokładne dane o konkursie na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz