Korekta finansów

TERESIN Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin, pod koniec lipca, radni dokonali niezbędnych korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2021-2031 oraz w bieżącej uchwale budżetowej.

Wolne środki w budżecie – w wysokości 464 185,35 złotych – zatwierdzone na poprzedniej sesji na pokrycie deficytu, zostały podzielone na dwie kwoty. 35 620,72 złotych, to niewykorzystane środki pozyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałą kwotę stanowią wolne środki.

Nie zmieniono wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych. W uchwale budżetowej wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim wsi Elżbietów. Zrezygnowano tam z dwóch zadań. W zamian zaplanowano stworzenie monitoringu.  Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

oprac. BN

fot. archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz