Gmina w pierwszej setce

 W rankingu najbogatszych samorządów w 2020 roku, według dwutygodnika „Wspólnota” gmina Teresin jest w pierwszej setce w kraju. W porównaniu do 2019 roku spadek jest o jedno miejsce. Rok wcześniej gmina Teresin była na 86 miejscu. Teraz ma miejsce 87 w Polsce. Najlepszy wynik w tym zestawieniu gmina miała 5 lat temu, kiedy to uplasowała się na 26 pozycji w kraju.

Choć w sumie zanotowano niewielki spadek pod względem zasobności i bogactwa gminy, to mimo to samorząd ma silną i ugruntowaną pozycję. Na wynikach, jak w całym kraju, odbiła się pandemia, która zwolniła nieco inwestycje i tempo realizacji wielu zadań zaplanowanych na 2020 rok.

Mniej w lockdownie

­– Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i wprowadzeniem od 20 marca 2020 roku na terenie kraju stanu epidemii, samorząd nasz stanął przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Zagrożenie miało istotny wpływ niemal na wszystkie aspekty naszego życia, w tym także samorządowego. Ze względu na obostrzenia epidemiczne zmuszeni byliśmy odwołać większość uroczystości i imprez masowych – zaznacza Marek Olechowski, wójt gminy Teresin. ­Reorganizacji uległa praca Urzędu Gminy i jednostek samorządowych. Na zupełnie nowych zasadach działały szkoły i przedszkola.

­– Z dużą ostrożnością planowaliśmy wydatki. Podjęliśmy działania i uruchomiliśmy środki, które wspierają instytucje państwa w bezpośredniej walce z wirusem oraz innych systemów ochrony zdrowia, jak i chronią mieszkańców i przedsiębiorców przed ekonomicznymi skutkami pandemii. Uczyliśmy się żyć w odosobnieniu. Jednak w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wykazaliśmy się jako lokalna społeczność ludzką wrażliwością i chęcią niesienia wzajemnej pomocy. Mimo trudnego okresu związanego z pandemią, niezmieniony został generalny kalendarz najważniejszych inwestycji zapisanych w uchwale budżetowej. Ukończono kilka ważnych przedsięwzięć, które z pewnością wpłynęły na rozwój, postrzeganie i estetykę gminy – dodał wójt gminy Teresin.

Stan ten miał bezpośrednie przełożenie na tegoroczny ranking „Wspólnoty”. Jednak spadek był minimalny, choć w gminie obawiano się większych reperkusji po pandemii i możliwości większego spadku zasobności samorządu. Zanotowano jednak spadek tylko o jedno oczko. Na Mazowszu jednak pozycja gminy jest niezachwiana. Teresin ma 17 miejsce.

Trudne czasy przed gminą

 Ogólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza uzależnianie jednostek samorządu terytorialnego od otrzymywanych dotacji celowych, co jest niekorzystnym zjawiskiem – zaznacza prof. Paweł Swianiewicz w komentarzu do rankingu.

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu.

Z roku na rok spada zasobność gmin, zwłaszcza wiejskich. Od dwóch lat sukcesywnie spada poziom bogactwa gmin i nawet zachowanie wysokiej pozycji w rankingu nie jest równoznaczne z podniesieniem statusu materialnego mieszkańców.

Na razie w gminie Teresin nie jest to odczuwalne, dzięki dobremu gospodarzeniu samorządu. Jednak spadkowy trend może się rozwijać i za rok, dwa sytuacja może odbić się na poziomie inwestowania w gminie. Zwłaszcza przy spadku dochodów mieszkańców wpływać będzie mniej z podatków do gminnego budżetu. Czy uda się mimo to wyjść na prostą drogę do sukcesów, okaże się niebawem. Samorządowcy z Teresina liczą, że tak i że poprawią pozycję w rankingu.

Bogumiła Nowak

Fot. Teresin.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz