Ekologiczny konkurs fotograficzny

fot.pixabay
Reklamy

KAMPINOS Gmina Kampinos przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego organizuje akcję  informacyjno–edukacyjną z zakresu ochrony powietrza na swoim terenie.

Projekt realizowany jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”. W związku z tym mieszkańcy gminy Kampinos zapraszani są do udziału w konkursie fotograficznych pod hasłem „Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe”. Konkurs ten trwa do 10 września.

Wziąć w nim udział może każde gospodarstwo domowe zlokalizowane w zabudowie jedno- i wielorodzinnej z terenu Gminy Kampinos. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia lub zdjęć dokumentujących konkursowe hasło. Każde gospodarstwo domowe może zostać zgłoszone do konkursu tylko raz. Praca musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz adresem gospodarstwa domowego, celem weryfikacji.

Wykonane zdjęcie lub zdjęcia trzeba dostarczyć do Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, w formie wywołanej, wydrukowanej, lub w postaci pliku pdf na adres mailowy: fundusze@kampinos.pl.

Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając ją, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na foto lub jej opiekuna prawnego, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Rozstrzygnięcie konkursu 13 września przez jury, które dokona weryfikacji nadesłanych fotografii i wyłoni laureatów. Nagrodzone fotografie gospodarstw domowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Kampinos, w terminie do 30 września, zaś laureaci zaproszeni po odbiór nagród rzeczowych.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz