Będzie kwalifikacja wojskowa

Reklamy

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2021. MSWiA i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu w tym roku zmian w terminach jej przeprowadzania w związku z panującą pandemią koronawirusa. Na terenie powiatu sochaczewskiego rozpocznie się ona 28 września i potrwa do 5 listopada br. Obowiązkowo muszą się na nią stawić przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2002 roku. Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

Przypomnijmy, ze względu na pandemię w 2020 roku kwalifikacja wojskowa nie odbyła się. Zwykle  przeprowadza się ją corocznie, na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa jej termin, czas trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się na nią.

Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta. Komisja będzie miała swoją siedzibę w  Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. F. Chopina 101. Kwalifikacja wojskowa wiąże się z rejestracją, założeniem ewidencji do celów wojskowych oraz na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przyznaniem kategorii zdrowia. Taka kwalifikacja daje możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

–  mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

–  mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej a także osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

– mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn, zamieszkujących w  poszczególnych gminach powiatu i mieście Sochaczew:

28 września  – 11 października miasto Sochaczew,

12 października gmina Rybno,

13 – 14 października gmina Młodzieszyn,

15 – 18 października gmina Nowa Sucha,

19 – 22 października gmina Teresin,

25 -26 października gmina Iłów,

27 października – 2 listopada gmina Sochaczew,

3 listopada gmina Brochów.

Kwalifikacja wojskowa dla kobiet odbędzie się 4 listopada.

Przewiduje się również jeden dzień dodatkowy  – 5 listopada.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się w wyznaczonym miejscu i terminie. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym czasie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską (Nr tel. 502 261 477) w celu uzgodnienia innego terminu. Po stawieniu się, powinny przedstawić dokument potwierdzający przyczyny wcześniejszej nieobecności. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny  grożą sankcję.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz