Wakacyjna sesja rady

fot.podglądowe
Reklamy
Z powodu problemów technicznych z godzinnym opóźnieniem i wciąż w trybie zdalnym, w czwartek 5 sierpnia odbyła się XXIII sesja rady miejskiej. W trakcie obrad radni podjęli cztery uchwały.

Tradycyjnie, jak praktycznie na każdej sesji, rada wprowadziła bieżące zmiany w wysokościach wydatków i dochodów w uchwale budżetowej oraz zaktualizowała listę planowanych przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2021-2031. Jak mówiła Skarbnik Miasta – Jolanta Brzóska dwie najważniejsze zmiany w WPF dotyczą zlecenia wykonania dokumentacji technicznych projektów przebudowy dróg na terenie miasta.

Rada zwiększyła limit wydatków o blisko 60 tys. zł na zamówienie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Rozlazłowskiej. Łącznym kosztem 153 750 tys. zł, do końca 2022 roku, miasto chce się przygotować do realizacji tego przedsięwzięcia. Jeszcze do końca bieżącego roku ma zostać wykonana koncepcja, a w 2022 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji.

Kolejne projekty dotyczące modernizacji infrastruktury miejskiej powstaną w ramach projektu Mała Ojczyzna Chopina, który zakłada m.in. przebudowę dróg stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych. Za 800 tys. zł do końca 2022 roku opracowana zostanie dokumentacja (mapy, projekty, kosztorysy itd.) oraz wykonane będą inne czynności związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład).

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta oraz uchwałę o zbyciu nieruchomości – działki o pow. 491 mkw z betonowym kominem zlokalizowaną na terenie dawanego Chemitexu.

Za przyjęciem uchwał głosowali radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz PiS. Przedstawiciele Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjnych Samorządowców wstrzymali się od głosu, a w przypadku uchwały o zbyciu nieruchomości byli przeciw.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz