Straż pożarna wczoraj i dziś – wakacyjny konkurs plastyczny

Z początkiem września br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie planuje zorganizować uroczystości z okazji jubileuszu 141-lecia sochaczewskiej straży pożarnej. Ubiegły rok nie pozwolił ich przeprowadzić, stąd już teraz w sochaczewskiej Komendzie Straży Pożarnej trwają przygotowania do tego wydarzenia.

Jednym z akcentów towarzyszących jest zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym pt.: „Straż pożarna wczoraj i dziś” pod patronatem Honorowym Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta. Partnerem w tym konkursie i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Na prace plastyczne organizator czeka do 16 sierpnia br.

 Głównym celem konkursu jest upamiętnienie 141 lat straży na ziemi sochaczewskiej, a także zapoznanie uczestników z działalnością straży pożarnej, w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi, przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.  Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Jak podkreśla organizator ma też za zadanie propagować edukację w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, ale też pozytywne postawy społeczne, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Regulamin przewiduje trzy kategorie wiekowe: do lat 7, 8-12 lat, 13-18 lat.

Prace muszą być samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach. Mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane). Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Konkurs jest jednoetapowy.

Termin składania prac upływa 16 sierpnia br., do godz. 15:30. Należy je składać w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie, ul. Staszica 7 osobiście w godzinach 7:30-15:30 lub listownie na adres Komendy, ul. Staszica 7, 96-500 Sochaczew (liczy się data stempla pocztowego). Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Powiatowy Konkurs Plastyczny”.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji
141-lecia sochaczewskiej straży pożarnej – 4 września br. na placu Kościuszki w Sochaczewie. Komisja wybierze zwycięskie i wyróżnione prace w każdej grupie wiekowej, przyznane zostaną trzy pierwsze nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.

Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej KP PSP
w Sochaczewie – www.kppspsochaczew.pl oraz na stronie internetowej Starostwa – www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: st. kpt. Rafał Krupa tel. 734 120 964.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz