Sporne sprawy wokół lotniska

TERESIN W trakcie ostatniej lipcowej sesji Rady Gminy Teresin głos zabrał Robert Pindor, przewodniczący ustępującej po dwuletniej kadencji Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podsumował on działania Rady, zwracając szczególną uwagę na jej podstawowe zadanie – reprezentowanie interesów społeczności gmin Baranów, Teresin, Wiskitki w merytorycznych rozmowach z Radą Ministrów oraz właściwymi ministrami, i przedstawicielami ministrów, oraz spółką Centralny Port Komunikacyjny.

W czasie podsumowania swej kadencji Robert Pindor wskazał, że wciąż pozostają nierozwiązane istotne kwestie, takie jak rozpoczęcie budowy wioski zastępczej dla przesiedlonych mieszkańców, a brak informacji o wpływie lotniska na życie tych, którzy pozostaną w strefie jego oddziaływania, oraz brak konkretnych propozycji w kwestii wycen i wykupów nieruchomości.

Z kolei w tym samym czasie wpłynęło pismo od Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, do samorządowców z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Jednak niewiele w nim konkretów.

Jak zaznacza Marcin Horała, 8 lipca rozpoczęły się konsultacje projektu Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, czyli tzw. polityki lotniczej. Część dokumentu dotyczy realizacji CPK, który w założeniu ma stymulować rozwój gospodarczy kraju poprzez wzmocnienie ruchu lotniczego w Polsce i zapewnienie jego roli jako głównego węzła dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do projektu ma zostać sporządzona Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko.

Konsultacje społeczne projektu Polityki Lotniczej trwają do 11 sierpnia. Formularz do zgłaszania uwag jest pod adresem: www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenie-z-8-lipca-2021-r.

Marcin Horała dodaje też, że w Polsce nadal obowiązuje system odszkodowawczy oparty o tzw. zasadę korzyści, który jest niesprawiedliwy, gdyż stawia osoby gorzej sytuowane na straconej pozycji, nie gwarantując środków na odbudowę majątku po wywłaszczeniu.

– Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o gospodarce nieruchomościami. Istotą projektu jest zastąpienie zasady korzyści regulacjami zapewniającymi równość podmiotów wywłaszczanych wobec prawa, szczególnie podczas wywłaszczania nieruchomości zamieszkałych. Do ich   wartości w każdym przypadku dodawany będzie bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki – obiecuje pełnomocnik CPK.

Dodatkowo dla wywłaszczanych mają być zabezpieczenia. Przysługiwać im będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę w zakresie szerszym niż odszkodowanie, głównie dla przedsiębiorców. W przypadku, gdy wysokość odszkodowania będzie niższa niż ustawowe wskaźniki, będzie możliwość zwiększenia go nawet do 100 procent kosztów. Projekt ten ma zapewnić zmniejszenie negatywnych skutków społecznych wywłaszczeń i zlikwidować przypadki nadmiernego wzbogacenia się w wyniku wywłaszczenia. Jednak, zdaniem Rady Społecznej ds. CPK, to są tylko obietnice niemające na razie pokrycia w faktach.

BN

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz