Sesja z absolutorium

fot. archiwum

IŁÓW Gmina Iłów jako ostatnia w powiecie sochaczewskim zaplanowała sesję absolutoryjną w połowie lipca. W porządku obrad sesji iłowskiej, która będzie 15 lipca, głównymi punktami jest przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2020 oraz głosowanie nad wotum zaufania dla wójta Jana Kraśniewskiego. Następnie radni zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy w 2020 roku i sprawozdaniami finansowymi. Po czym będą głosować w sprawie absolutorium dla wójta.

W dalszej części sesji sprawy bieżące, w tym korekta uchwały budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej, co wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu nowych dotacji dla gminy i zmian w WPF.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz