Policzą florę i faunę

Fot.: pixabay

Wyszukiwanie chronionych gatunków roślin, obserwacje ptaków i ssaków, pomiary hałasu, a także sprawdzanie jakości wód i ocena stanu technicznego dróg publicznych. To tylko kilka z zaplanowanych działań, jakie w lipcu zrealizują eksperci środowiskowi i terenowi na spodziewanym obszarze i w sąsiedztwie przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak informuje biuro prasowe Centralnego Portu Komunikacyjnego, w lipcu kontynuowane będę prace badawcze w zakresie środowiska naturalnego oraz wizje terenowe, polegające na inwentaryzacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Wszystkie prace mają charakter nieinwazyjny i są zaplanowane w taki sposób, żeby nie powodowały utrudnień dla mieszkańców.

Na tropie motyli

Pierwszy miesiąc wakacji zostanie poświęcony m.in. na dalszą kontrolę siedlisk przyrodniczych, czyli badania botaniczne łąk i lasów – oznaczanie zbiorowisk roślinnych i roślin, w tym rzadkich roślin chronionych i gatunków inwazyjnych. Kontynuowana będzie inwentaryzacja grzybów, porostów i mszaków. Teren tych prac to podobszar A, o powierzchni około 340 km kw., na którym planowana jest potencjalna lokalizacja inwestycji kolejowych i drogowych wokół CPK, w tym istniejące i nowe linie kolejowe, oraz drogi ekspresowe, np. Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej.

Eksperci przeprowadzą m.in. inwentaryzację bezkręgowców lądowych i wodnych, głównie ważek, trzmieli, motyli. Badania zostaną przeprowadzone na 150 stanowiskach i będą prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tego zostaną wykonane badania ryb i minogów żyjących w zbiornikach wodnych, jak i rzekach przepływających przez ten obszar.

Rozpocznie się także inwentaryzacja ssaków, w tym nietoperzy. Jak informuje biuro prasowe CPK, eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez szkód w uprawach. Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców oraz zasadniczo nie będą wymagały ich angażowania. Jedyny wyjątek stanowią kontrole miejsc kryjówek nietoperzy – mogą one wiązać się z uzyskaniem zgody na dostęp do budynków na terenie posesji.

Zmierzą hałas 

Z kolei w drugiej połowie lipca realizowane będą dalsze badania pomiarowe wód powierzchniowych. W tym miesiącu powinny się natomiast zakończyć badania akustyczne oraz rozpocznie się inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących dróg publicznych – gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w ich pasach drogowych.

Wszyscy eksperci prowadzący badania przyrodnicze i terenowe będą wyposażeni w imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Na każdym dokumencie znajdują się m.in. imię i nazwisko danej osoby, obszar realizowanych badań, nr porządkowy, data ważności i numer telefonu, pod którym można zweryfikować autentyczność dokumentu – poinformował nas Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK. Dodając, że badania przyrodnicze to niezbędny etap procedury środowiskowej poprzedzającej właściwe prace projektowe i budowlane. Do końca 2021 r. wybrany w przetargu wykonawca zobowiązał się do wykonania tzw. inwentaryzacji stanu zerowego środowiska wraz z przedłożeniem i zatwierdzeniem raportów z badań stanu środowiska.

CPK/ jur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz