Miłośnicy sochaczewskich fortyfikacji nie próżnują!

Już 1 sierpnia o 17.00 na placu Kościuszki uroczyście otwarta zostanie wystawa „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”. To kolejne wydarzenie przygotowywane przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza i działającą w jej ramach grupę miłośników historii skupionych wokół „Projektu – Sochaczewskie Fortyfikacje”.

Wystawa ma służyć upamiętnieniu losów i przywróceniu do zbiorowej pamięci tych, których zmuszano do ciężkiej, przymusowej pracy fizycznej na rzecz niemieckiego okupanta w końcowym okresie II wojny światowej.

Jak mówi koordynator projektu Artur Gałecki, w sierpniu 1944 roku kilka tysięcy kobiet, mężczyzn, duchownych i dzieci zostało wypędzonych ze swoich domów i zmuszonych do kopania okopów, rowów przeciwczołgowych i wykopów pod żelbetowe schrony na potrzeby III Rzeszy by mogła się przygotować do odparcia sowieckiej ofensywy.

– Wystawą tą chcemy symbolicznie przywrócić utraconą wówczas godność robotnikom z całej Polski. Szczególnie chcemy oddać hołd i podkreślić rolę jaką odegrali mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, bracia Franciszkanie z Niepokalanowa i więźniowie obozów pracy podczas budowy fragmentu niemieckiej linii umocnień a2, biegnącej od Wyszogrodu, wzdłuż Bzury przez Sochaczew, do Rawki aż pod Skierniewice. Chcemy podkreślić fakt, że gdy w dniu 1 sierpnia w Warszawie wybuchło powstanie, tego samego dnia żołnierze niemieccy w godzinach wieczornych przekroczyli klasztorną furtę w Niepokalanowie nakazując od kolejnego dnia stawić się również braciom franciszkanom do robót na sochaczewskich szańcach. Choć zapewniali, że prace potrwają tydzień to dziś wiemy, że wysiłek, który miał trwać kilka dni przerodził się w 113 ciężkich, niewolniczych dni – podkreśla Artur Gałecki.

Na wystawie będzie można zobaczyć zdjęcia, dokumenty, mapy i fragmenty wspomnień przymusowych robotników. Będzie ona opisywała koncepcję powstania linii umocnień wokół Sochaczewa, zasady jej budowy, przeznaczenie i rolę jaką odegrała w końcowym okresie II wojny światowej. Wystawa będzie poruszała nieznaną dotychczas, trudną historię regionu i zachęcała do zwiedzania przetrwałych, żelbetowych schronów, gęsto rozsianych wokół miasta a także innych fragmentów linii umocnień oraz przypominała ciężki okres okupacji na terenie ziemi sochaczewskiej.

Wystawa prezentowana będzie na placu Kościuszki, przez okres trzech tygodni by opowiedziana tam historia mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Nasz projekt został realizowany dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski, które przyznało nam dofinansowanie m.in. na przygotowanie wystawy i uruchomienie strony internetowej popularyzującej wiedzę o wydarzeniach historycznych związanych z przymusową pracą przy budowie linii umocnień wokół Sochaczewa oraz nieocenionej pomocy Urzędu Miasta Sochaczew – dodał Zbigniew Gerasik, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza.

 Wszystkie schrony w tym dniu będą dostępne dla zwiedzających!

1.sierpnia od godz. 15:00 do 20:00 ponownie będą otwarte wszystkie sochaczewskie schrony będące pod opieką fundacji. Zwiedzanie schronów rozpocznie się tradycyjnie od schronu mieszczącego się przy
ul. Kątowej, z którego nastąpi przejście do kolejnych dwóch schronów przy ul. Lubiejewskiej.

Chcąc oddać należną cześć uczestnikom walk Powstania Warszawskiego i wszystkim tym, dla których pamięć historyczna o tych wydarzeniach jest bliska  w ramach akcji „Wyjdź z domu-wskocz do schronu” realizowanej dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego otwieramy tym dniu
od godz. 15:00 do 20:00 – powiedział Zbigniew Gerasik.

To doskonała możliwość dla mieszkańców gminy i miasta Sochaczew by przejść fragmentem ścieżki edukacyjno-historycznej i zapoznać się z dotychczas mało znaną przeszłością historyczną miasta. Żywa lekcja historii na świeżym powietrzu, będzie wymagać przejścia kilometrowej trasy wzdłuż obiektów fortyfikacji polowej z okresu II wojny światowej i może być także doskonałą okazją do spotkań międzypokoleniowych jak i formą edukacji historycznej. Będzie można mile spędzić czas z rodziną czy znajomymi oraz poznać ludzi, dla których historia i poczucie lokalnego patriotyzmu stanowią ważną wartość w codziennym życiu.

Obecność na naszym terenie pozostałości fortyfikacji i linii umocnień daje możliwości przywrócenia ciężkiej historii okresu okupacji w sposób niekonwencjonalny. Mamy nadzieję, że wydłużona godzina otwarcia schronów zachęci także uczestników spotkania podczas godziny „W” by po oddaniu hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego odwiedzili sochaczewskie schrony – podkreśla Artur Gałecki.

 Otwarcie wystawy „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa” i realizacja akcji „Wyjdź z domu-wskocz do schronu”

1 sierpnia 2021 r. (niedziela),

  • od godz. 15:00 do 20:00 – sochaczewskie schrony będą otwartepoczątek zwiedzania przy ul. Kątowej (Władysławów),
  • o godz. 17.00 – uroczyste odsłonięcie wystawy „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa” na Placu Kościuszki – po zakończeniu godziny „W” . 

 Projekt Sochaczewskie Fortyfikacje, Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz