Mazowsze wsparło Kampinos

Gmina Kampinos w ostatni dzień czerwca podpisała aż 11 umów dotyczących dofinansowania na gminne inwestycje. To prawie 767,7 tysięcy złotych przyznanych przez samorząd województwa mazowieckiego na oczyszczalnię, drogi, oświetlenie uliczne oraz z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na drobne zadania inwestycyjne w sołectwach.

To bardzo szeroki wachlarz dofinansowania, fundusze pozwolą nam zrealizować zadania istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Za udzielone dofinansowania serdecznie dziękujemy – mówi Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos.

Wszystkie umowy zostały podpisane 30 czerwca w siedzibie Centrum Edukacyjno-Medialnego w Piasecznie.

Na duże inwestycje

Największa kwota dotacji przydzielona została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, bo aż 610 848 złotych. Za te pieniądze ma być wykonany kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, a konkretnie dotyczyć on będzie zadania, jakim jest budowa laguny hydrobotanicznej.

Problem zachowania czystości środowiska i ograniczenia wpływu niekorzystnych ścieków na środowisko na terenie gminy Kampinos jest jednym z priorytetów.

Kolejnymi ważnymi inwestycjami o znaczeniu lokalnym są drogi. Tym razem gmina wnioskowała o dotację do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kampinos. Zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. To kwota na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje te zwykle są od lat odkładane przez gminy z powodu kosztów i z uwagi na to, że nie są to najważniejsze drogi dojazdowe o priorytetowym znaczeniu. Jednak są one ważne dla mieszkańców, gdyż ułatwiają dostęp do prowadzonych przez nich gospodarstw.

W gminie Kampinos takich potrzeb nie brakuje i są one realizowane sukcesywnie.

Kasa dla sołectw

Fundusze Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw są od kilku lat bardzo atrakcyjne dla małych, lokalnych społeczności. To w sumie niewielkie pieniądze, ale potrzebne mieszkańcom na drobne inwestycje. W gminie Kampinos 30 czerwca przekazano w sumie 50 tysięcy złotych z MIAS dla pięciu sołectw.

Granica dostała 10 tysięcy złotych na doposażenie obiektu w miejscu spotkań lokalnej społeczności. Tych spotkań tam nie brakuje. Są one organizowane od wiosny do końca jesieni. To m.in. Szukanie Kwiatu Paproci, spotkania patriotyczne połączone ze śpiewem, wystawy, festiwal folklorystyczny z poznawaniem sztuki ludowej świata (tańców i muzyki).

Z kolei trzy miejscowości – Józefów, Prusy i Podkampinos dostały po 10 tysięcy złotych z MIAS na wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego. Problem dobrego oświetlenia jest ważny ze względu na to, że miejscowości te są atrakcyjne turystycznie, a wzmożony ruch wymaga podniesienia kwestii bezpieczeństwa. Za 10 tysięcy złotych z MIAS zostanie też wymieniony zestaw zabawowo-sprawnościowy na istniejącym placu zabaw w Kampinosie. O tym, że jest to niezbędne, informowali od dawna mieszkańcy gminy oraz turyści. Część urządzeń była już mocno wyeksploatowana, a okresowe naprawy nie wystarczały na długo. Teraz wymiana poprawi znacznie poziom bezpieczeństwa zabawy najmłodszych.

Z kolei z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu gmina Kampinos dostała 10 tysięcy złotych na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych z zakresu ochrony powietrza na terenie gminy.

Pomoc dla strażaków

Trzy dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego dotyczyły wsparcia dla jednostek OSP w gminie. Na zakup wyposażenia w postaci prądownicy wodno-pianowej z funkcją samoczyszczącą, oraz węże tłoczne, 4300 złotych dostało OSP Zawady. Natomiast 13 250 złotych OSP Kampinos na zakup 5 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków.

Dodatkowo udało się gminie uzyskać dotację w wysokości 24 300 złotych na remont budynku OSP Kampinos. Za te pieniądze wykonane zostaną posadzki, odnowione ściany, sufity, zmieniona stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu oraz wykonany wiatrołap przy wejściu.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Kampinos

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz