Będzie ciepło z dotacją

Fot. Pixabay

SOCHACZEW Wójt Gminy Sochaczew poinformował mieszkańców, że istnieje jeszcze możliwość zgłaszania się do udziału w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. W ramach tego projektu można otrzymać do 80 procent dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zapraszani są do wpisywania się na specjalną listę dostępną w Urzędzie Gminy Sochaczew. Informacja, gdzie zgłaszać się i podpisywać to zgłoszenie, dostępna przy wejściu do budynku lub telefonicznie.

Mieszkańcy Gminy mogą otrzymać 80 procent wsparcia finansowego do nowego kotła na gaz lub pellet. To koszt dofinansowania wraz z montażem tego urządzenia. Jednak jest jedno ale – zakup i montaż wszystkich kotłów może być dokonany jedynie przez gminę Sochaczew w wyniku ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Po zakwalifikowaniu się do projektu, chętne osoby będą musiały wykonać we własnym zakresie i z własnych środków takie działania, jak sporządzenie świadectwa energetycznego, projekt budowlany wraz z uzyskaniem zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego potwierdzającego zgłoszenie budowy instalacji gazowej. To ostatnie musi zawierać adnotację o braku wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to montażu kotłów gazowych, przyłącza gazowego oraz wkładów kominowych.

Po rozstrzygniętym przetargu na wybór wykonawcy mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie przez gminę i otrzymają umowę, w której dowiedzą się o wyborze producenta pieca, a także kosztach, które będą musieli ponieść – 20 procent kwoty netto plus podatek VAT. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie mieszkańcom, którzy nie dokonali jeszcze wymiany starego źródła ciepła. Warto jednak o tym wiedzieć, że zamontowany kocioł na gaz lub pellet pozostaje własnością gminy Sochaczew przez okres 5 lat, co jest okresem trwałości projektu. W tym czasie urządzenie jest też objęte gwarancją wykonawcy kotła. Zakwalifikowani do projektu mieszkańcy mogą liczyć na dokonanie wymiany kotłów dopiero w 2022 roku.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz