Zagospodarują i ustalą

fot. UG

MŁODZIESZYN W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie 1 lipca  o godzinie 16.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn. Głównymi punktami obrad będą sprawy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Radni przegłosują przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla  terenów w  miejscowości Helenka, a także zajmą się uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy na lata 2021-2026. Ważnym punktem będzie ustalenie wyboru metody naliczania wysokości opłat za odpady komunalne i ustalanie tych stawek. Podjęta zostanie też uchwała w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych. Jak zwykle na każdej sesji dokonywana jest korekta bieżącego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2034.

W związku z epidemią koronawirusa sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności i ograniczoną liczbą osób. Chętni mogą śledzić obrady online.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz