Wiele zmian w spółce wodnej

Ostatnie walne zgromadzenie Spółki Wodnej w Kampinosie, które odbyło pod koniec maja, wprowadziło zupełnie nowe zasady dla swych członków, dokonało zmian statutowych oraz przedstawiło nowe plany finansowy i pracy w bieżącym roku. Podsumowano też ubiegły rok i dokonane w tym zakresie prace oraz rozliczenia finansowe.

­– Pomimo pandemii od wczesnej wiosny prowadzimy wyrywkowe prace w terenie. Część mieszkańców Wiejcy czy ul. Dolnej w Kampinosie chyba już doświadcza dobrodziejstwa melioracji po naszych naprawach. Planujemy, iż w połowie czerwca zaktywizujemy nasze prace w terenie i nadgonimy opóźnienia wynikłe z pandemii. Jednak zaznaczam, że tegoroczny budżet spółki będzie zdecydowanie mniejszy od tego z ubiegłego roku, kiedy dysponowaliśmy większymi kwotami –­ poinformował Waldemar Sarnowski, przewodniczący zarządu Spółki Wodnej w Kampinosie.

Zmiany w nakazach

Od 1 czerwca spółka rozpoczęła wysyłanie nakazów płatniczych. Opóźnienie w ich przekazywaniu spowodowane było pandemią, która odbiła się na wielu działaniach administracyjnych i sprawach organizacyjnych spółki.

­– Od tego roku nakaz płatniczy ma zmienioną formę. Proszę o dokładnie przeczytanie dokumentu i zgłaszanie błędów czy nieścisłości, jeśli takie pojawią się. Nakaz płatniczy zawiera między innymi numery działek objętych składką członkowską oraz sumę powierzchni gruntów zmeliorowanych. Dla jednego członka spółki wystawiamy jeden nakaz płatniczy w przypadku posiadania przez niego kilku działek w różnych sołectwach. Kwoty składek zaokrąglane są do pełnych złotych, za wyjątkiem zaległych wpłat z lat poprzednich – informuje Waldemar Sarnowski.

Dodaje jednak, że nie na wszystkich dokumentach będą wyszczególnione numery działek. Może być podany jedynie obręb i powierzchnia gruntu. Takie działanie wynika z prowadzonej cały czas inwentaryzacji i weryfikacji gruntów zmeliorowanych oraz posiadanych danych, co wymaga stałych uzupełnień i weryfikacji w dokumentach. I tu szef zarządu Spółki Wodnej zwraca się do mieszkańców o aktualizowanie danych. Jak zaznacza, większość tego nie robi W związku z tym wprowadzono od tego roku w statucie spółki zapis, który członków zobowiązuje do uzupełnień i aktualizacji.

Nowe terminy

Ustalone też zostały przez kampinoską spółkę nowe składki, które będą stałe przez najbliższe lata – ­30 złotych za 1 hektar gruntu zmeliorowanego i 40 złotych jako składka minimalna. Zmieniają się ponadto terminy wnoszenia opłat. W tym roku składki będzie można opłacać do 31 sierpnia, zaś od 2022 roku do 30 czerwca.

Wpłaty można dokonywać w 2 ratach, chociaż zarząd spółki apeluje, by o ile to możliwe, regulować należności jednorazowo. To ma istotne znaczenie, gdyż w przypadku prac konserwacyjnych remonty i naprawy wykonywane są z posiadanych środków finansowych, czyli składek. Jeśli jest ich nie za wiele, to prace postępują wolniej. Jednorazowa wpłata oszczędza też czas na prowadzenie spraw administracyjnych.

­– Proszę o terminowe opłaty i podjęcie działań zmierzających do spłaty ewentualnie posiadanego zadłużenia. Wzorem roku ubiegłego apeluję o nieangażowanie sołtysów w proces zbierania składek. Chodzi nie tylko o zachowanie reżymu sanitarnego, ale też brak osoby do prowadzenia pracy biurowej. Spółka nie ma takiego pracownika. Proszę wykorzystywać przelewy elektroniczne oraz bankowe i pocztowe. Składki członkowskie, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne, nie są opodatkowane i przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych spółki, czyli koszty administracji i naprawa urządzeń melioracyjnych. Nie możemy z tego funduszu pokryć kosztów np. wycieczki czy spotkania integracyjnego – dodaje Waldemar Sarnowski.

Bogumiła Nowak

Fot. Mazovia.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz