Więcej na inwestycje

W gminie Teresin zdecydowano, że pomimo trudności związanych z nadal obowiązującym stanem pandemii, działania zmierzać będą w kierunku inwestycji. Poprzedni rok był trudniejszy z uwagi na pierwszy etap walki z koronawirusem i gwałtowne przyhamowanie prac inwestycyjnych. Ten, choć wirus nie minął, wydaje się łatwiejszym w działaniach.

 Radni przyjęli propozycje, aby pomimo pandemii prowadzić inwestycje z rozmachem i nie czekać na lepsze czasy. Jak zaznaczono na ostatnich dwóch sesjach, w tym i tej absolutoryjnej, trzeba budować to, czego oczekują mieszkańcy gminy. Inwestycji, zwłaszcza tych na które uzyskano środki zewnętrzne z budżetu państwa oraz dotacji unijnych, nie można odkładać.

 Coraz więcej z dotacji

 W tym roku dochody majątkowe gminy wzrosły o 3 150 000 złotych, które pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowych na refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania „Odnawialne Źródła Energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

Zwiększyły się także fundusze na budowę sieci wodociągowej na działce w obrębie Nowej Piasecznicy o 5 tys. złotych. Gmina dostała także odszkodowanie za grunty większe o kwotę 250 tys. złotych oraz 780 tys. złotych więcej na przebudowę oświetlenia ulicznego w gminie Teresin.

Zdecydowano się także wprowadzić nowe inwestycje. Jest to inwestycja „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowań w miejscowości Topołowa, Pawłowice, Ludwików oraz przy ulicy Nowej i Południowej w miejscowości Teresin”, na którą przeznaczono 110 tys. złotych.

Przyjęto także wykonanie nowej nawierzchni na drodze gminnej w Nowych Gnatowicach za kwotę 85 tys. złotych oraz na drodze w Zielonce za nieco ponad 34 tys. złotych.

Inwestycje tegoroczne obejmują też wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej za 120 tys. złotych i naprawę drogi w Topołowej za koszt 95 tys. złotych. Zdecydowano także o adaptacji pomieszczeń garażu na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Teresinie. Koszt tego to 92,5 tys. złotych.

Ponadto w budżecie ujęto legalizację nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo–gaśniczego OSP Teresin za 100 tys. złotych.

Pozostałe wydatki to modernizacja skate parku w gminnym kompleksie sportowym GOSiR za 45 tys. złotych, ogrodzenie boiska w Masznie za 55 tys. złotych i zakup kosiarki za 20 tys. złotych. Ten ostatni zakup pomoże w utrzymaniu porządku w gminie.

Więcej wydadzą

 Gminne wydatki bieżące zwiększyły się w tym roku na remonty dróg, usługi techniczne oraz wsparcie policji i zakupy.

Na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z usługami remontowymi na drogach gminnych przeznaczono w tym roku ponad pół miliona złotych.

Zaplanowano również 1,5 tys. złotych na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Umowa zawarta między Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin zobowiązuje gminę do zapewnienia środków na ten cel jako wkład własny w latach 2021-2023.

Urząd Gminy Teresin dokona też dwóch wpłat celowych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. 17 tys. złotych przeznaczone zostanie na koszty dodatkowych patroli policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin. Natomiast 10 tys. złotych na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego.

W tym roku 484 tys. złotych gmina Teresin przeznaczy na bieżący zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy. Natomiast na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin, na które gmina musi zapewnić środki własne, przeznaczono w sumie 16 tys. złotych.

Nie są to plany ostateczne. Budżet po stronie dochodów, jak również wydatków, jest stale aktualizowany. Ma to związek z otrzymywanymi dotacjami. Gmina cały czas składa wnioski o wsparcie na nowe, planowane zadania inwestycyjne i dotacje celowe.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz