Spółka wpłaciła ponad 28 mln zł do budżetu państwa po kontroli KAS

fot.pixabay

Kontrola spółki przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową (KAS) wykazała konieczność korekty rozliczeń podatkowych. Restrukturyzacja przeprowadzona przez zagraniczną centralę w polskiej spółce doprowadziła do spadku jej dochodów. Pracownicy KAS ustalili wysokość rekompensaty, należnej spółce z tytułu spadku przychodów. W efekcie spółka wpłaciła do budżetu ponad 28 milionów mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Centrala spółki, aby poprawić wyniki finansowe, przeprowadziła restrukturyzację. Spółka została podzielona na 2 podmioty. Jeden z nich zajmował się dystrybucją, a drugi produkcją. Doprowadziło to do utraty przez kontrolowaną firmę jej wcześniejszych funkcji, a tym samym naraziło na znaczną utratę dochodów.

Kontrolujący wyliczyli wysokość dochodów utraconych przez spółkę w związku
z restrukturyzacją i rekompensatę, należną jej z tego tytułu.

Dzięki kontroli spółka uznała za konieczne zwiększenie swoich przychodów o rekompensatę
z tytułu utraconych funkcji i dochodów, a tym samym skorygowała rozliczenia podatkowe. Wpłaciła do budżetu państwa ponad 28 milionów mln zł wraz z należnymi odsetkami.

KAS

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz