Raport i absolutorium

fot. archiwum

SOCHACZEW Na stronie internetowej gminy Sochaczew od 27 maja znajduje się Raport o Stanie Gminy Sochaczew za 2020 rok. Ci, co nie mają Internetu, mogą skorzystać z możliwości zapoznania się z raportem w wersji papierowej.

Do 29 czerwca jest termin zgłaszania kandydatur mieszkańców do udziału w debacie. Oprócz radnych gminy będzie mogło wziąć w niej udział maksymalnie 15 mieszkańców z gminy Sochaczew w kolejności zgodnej ze zgłoszeniem do przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, Sochaczew lub mailowo – gminasochaczew@sochaczew.org.pl

Debata nad Raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie na sesji Rady Gminy Sochaczew 30 czerwca. Po czym przeprowadzone będzie głosowanie nad wotum zaufania dla wójta oraz przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i głosowanie o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz