Przyjęto raport o stanie powiatu

Zarząd Powiatu w Sochaczewie podczas sesji absolutoryjnej (poniedziałek, 14 czerwca br.) realizując ustawowy obowiązek przedstawił Radzie Powiatu w Sochaczewie raport o stanie powiatu, zawierający podsumowanie działalności w roku 2020. Po przeprowadzonej nad nim debacie Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z ogólnymi zasadami dokument powinien być przedłożony radzie każdego roku do końca maja. Obecnie sporządzony dotyczy 2020 roku. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu oraz budżetu obywatelskiego, .

–  Tegoroczny „Raport o stanie mienia powiatu sochaczewskiego w 2020 r.” zawierający podsumowanie działań zrealizowanych w ubiegłym roku jest niewątpliwie dowodem na gospodarność Zarządu i jego umiejętność profesjonalnej współpracy tak na poziomie lokalnym, jak i szerszym państwowym szczeblu. Dziwi mnie, iż podczas dyskusji nad raportem, niektórzy radni zdają się nie zauważać bardzo dobrych, niezaprzeczalnych efektów tych działań, milionowych kwot pozyskanych na nie, wysiłkiem pracy oraz wsparciem, które zapewnia naszemu powiatowi poseł Maciej Małecki – ocenił dyskusję przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski.

Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania. Tegoroczny dokument spotkał się z aprobatą radnych, co wyrazili udzielonym Zarządowi wotum zaufania.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz