Prawie 900 koralowców zatrzymanych przez mazowiecką KAS

Rekordową liczbę koralowców rafotwórczych ujawnili na warszawskim Okęciu mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

1,5 tony ważyła przesyłka, w której znajdowały się zwierzęta. Koralowce zostały przywiezione z Indonezji.

Według zgłoszonych do odprawy dokumentów, przesyłka miała zawierać między innymi różne zwierzęta morskie. Rewizja pierwszych kartonów wykazała jednak rozbieżności, wskazujące na niezgodności z deklaracją importera i zezwoleniami konwencji waszyngtońskiej CITES. W tej sytuacji, funkcjonariusze z Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie Mazowieckiego  Urzędu  Celno-Skarbowego (MUCS) przeprowadzili pełną rewizję przesyłki.

W 50 kartonach ujawnili 883 okazów koralowców rafotwórczych.

O zawartości przesyłki poinformowany został Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, którego eksperci dokonali przeglądu koralowców w celu weryfikacji gatunkowej. W tym przypadku zadaniem operacyjnym KAS i ogrodów zoologicznych było uratowanie jak największej liczny koralowców i zapewnienie im fachowej opieki do zakończenia postępowania.

Stołeczny ogród przyjął łącznie 764 żywych osobników różnych gatunków koralowców, spośród których 259 osobników zostało zaopiekowanych w akwariach ZOO w Warszawie, 326 koralowców pojechało do Wrocławskiego ZOO, a 179 do Płockiego. Niestety, 119 koralowców nie przeżyła długiego transportu z Indonezji i warunków w jakich była przewożona.

Obecnie zwierzęta mają zapewnione warunki zgodne z wymaganiami danego gatunku i są bezpieczne.

Sprawę prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy MUCS w Warszawie.

Rząd koralowców rafotwórczych (Scleractinia) wyróżnia ponad 1300 gatunków zwierząt, do których należą kolonialne polipy wytwarzające zewnętrzne szkielety z węglanu wapnia, tworzące masę wapienną wysp koralowych tzw. atoli.  Wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych (Scleractinia spp) są gatunkami chronionymi, wyszczególnionymi na liście Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Przewozowi transgranicznemu powyższych okazów powinno towarzyszyć zgłoszenie celne oraz przedstawienie zezwoleń eksportowo-importowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne  w kraju wywozu i kraju przywozu. W Polsce organem takim jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przewóz koralowców rafotwórczych bez spełnienia wyżej wymienionych warunków jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Głównymi przyczynami ginięcia koralowców są m.in. ocieplenie klimatu oraz nielegalne pozyskiwanie przez człowieka żywych okazów, a nawet ich szkieletów często przywożonych jako pamiątki turystyczne. Dlatego Krajowa Administracja Skarbowa i ogrody zoologiczne apelują do urlopowiczów: nie przywoźcie z wakacji tego typu pamiątek!

Link do filmu:

https://mab.to/WY3pTdQje

KAS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz