Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Kolejne, kwartalne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie odbyło się w Starostwie Powiatowym w piątek, 28 maja. Wszystkie przyjęte w porządku obrad punkty zostały pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowane, a przedstawione informacje o sytuacji na rynku pracy przyjęte bez zastrzeżeń.

Tradycyjnie spotkaniu przewodniczył wicestarosta Tadeusz Głuchowski, a uczestniczyła w nim jak zawsze dyrektor sochaczewskiej placówki Marlena Kowalska. Członkowie nie wnosili żadnych uwag do omawianych i przedstawianych kwestii. Posiedzenie przebiegło bardzo sprawnie. Zaopiniowano zmiany w podziale środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19. Pozytywnie również członkowie Rady zaopiniowali przedstawiony podział środków Funduszu Pracy przyznanych decyzjami MRPiT na realizację aktywnych form w 2021 roku.

Z kolei, z przedstawionych informacji o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie według stanu na 30 kwietnia wynika, iż liczba bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie pracy wynosiła 1734 osoby, w tym 852 kobiety. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 14 osób. Natomiast porównując ten okres do kwietnia 2020 roku, nastąpił spadek o 64 zarejestrowanych bezrobotnych. W kwietniu do rejestracji przystąpiło 177 osób, z ewidencji bezrobotnych natomiast wyłączono 163 osoby. W omawianym okresie PUP posiadał w dyspozycji 562 oferty pracy. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. w powiecie sochaczewskim wynosiła 4,9%, gdzie w województwie mazowieckim stanowiła 5,2% a w kraju 6,3%.

Powiatowy Urząd Pracy cały czas realizuje zadania ustawowe względem przedsiębiorców, wynikające m.in. z Tarczy Antykryzysowej. Trwają też nabory na różne wnioski o pozyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP-ie. Poprzez realizację projektów prowadzone są m.in. nabory na szkolenia, roboty publiczne czy o przyznanie bonu na zasiedlenie. Do tego wszystkiego dochodzą bieżące sprawy związane z obsługą tak przedsiębiorców, jak i osób bezrobotnych oraz cudzoziemców, co jest w tym ostatnim przypadku związane z pracami sezonowymi dla nich oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania przez nich pracy.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz