Pomoc dla studentów

Fot. Pixabay

REGION Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła 20. edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla uzdolnionych, tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Czeka na nich ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7 000 złotych i wypłacane jest w ratach przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów w kolejnych latach, stypendiów językowych, na wyjazd na zagraniczną uczelnię, jak też stypendiów doktoranckich. Mogą także brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje i budowanie kariery zawodowej.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka i posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Rekrutacja prowadzona jest on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do wniosków uruchomiona zostanie 1 lipca i aktywna będzie do 16 sierpnia do godz. 16.00.

Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Na realizację dziewiętnastu edycji programu wykorzystano ponad 123 miliony zł. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz