Podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego

14 czerwca 2021 roku w budynku Centrum Kultury w Żyrardowie nastąpiło uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego samorządowcom z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk –Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  Mirosław Adam Orliński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marcin Podsędek — Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów wiejskich Leszek Przybytniak.
Gminę Teresin reprezentował Wójt Marek Olechowski oraz Agnieszka Rosa – Skarbnik Gminy.

Łączna wartość dotacji z budżetu Mazowsza dla powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego to 5,8 mln zł, z czego Gmina Teresin otrzymała aż 2.321.559 zł.

Dzięki środkom z programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 wkrótce logo Mazowsze serce Polski pojawi się w Gminie Teresin na sprzęcie strażackim OSP Paprotnia (8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 19.600,00 zł), OSP Mikołajew (pompa pływająca, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzie ratownicze hooligan – 3.960,00 zł), OSP Teresin (Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000,00 zł).

Z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 wsparcie otrzyma zadanie realizowane w budynku OSP Szymanów (Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy – 25.000,00 zł)

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2021 wesprą budowę placu zabaw i rekreacji w Dębówce (10.000,00 zł); ze środków Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  zrealizowane zostanie zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice – 163.000,00 zł

Największe wsparcie finansowe bo aż 1.999.999 zł otrzyma Gmina Teresin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”.

Po raz kolejny dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za hojne wsparcie dla Gminy Teresin. Wasza życzliwość , bezinteresowna pomoc, uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. To najlepszy dowód na to że działania i współpraca samorządów ma wymierny efekt.

źrodło i fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz