Pod znakiem porządkowania gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Teresin, 21 czerwca, dotyczyła głównie zmian w gospodarce przestrzennej, spraw związanych z nieruchomościami gminnymi oraz utrzymaniem porządku i czystości. Radni zajęli się też wysłuchaniem sprawozdań na temat profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zapoznaniem z inwestycjami. Dokonano też korekty bieżącego budżetu i przesunięć finansowych na inwestycje.

Sesja Rady Gminy odbyła się w sali konferencyjnej Dworca TO.Kultura. Z przyczyn epidemiologicznych tylko z udziałem radnych i bez publiczności.

 Nowe plany w gminie

 Na sesji przedstawione zostały zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. Zmiany dotyczyć będą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla działek położonych w obrębie wsi Skotniki. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego ma uwzględnić potrzeby zwiększenia obszaru strefy rozwoju w aktywności gospodarczej. W tym o obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny. To pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój wyznaczonego terenu. Obecnie istniejące tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjno – usługowo – magazynową są już częściowo zabudowane lub będą zagospodarowane w najbliższej przyszłości.

Radni w głosowaniu przyjęli jednogłośnie uchwałę o przystąpienia do zagospodarowania przestrzennego w Skotnikach.

Kolejna uchwała dotyczyła nabycia przez gminę Teresin działki położonej w obrębie Nowa Piasecznica, stanowiącej drogę. Przejęcie tej nieruchomości z przeznaczeniem na mienie komunalne jest warunkiem prawnego umieszczania urządzeń infrastruktury na tym terenie, a więc wykonania prac przy inwestycji drogowej przez gminę.

Czystość przede wszystkim

Podczas sesji rady gminy przegłosowana została też uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dodatkowo radni w tej uchwale określili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przy odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dotychczasowy regulamin wygasa z końcem lipca wraz z umową z operatorem. Co prawda w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wygrała znów firma Partner, to jednak dokonano zmian w regulaminie dotyczącym porządku i czystości w gminie.

Obsługa mieszkańców będzie odbywała się na zmienionych zasadach. Przede wszystkim nowa umowa ma obowiązywać przez dwa lata, a nie jak dotąd tylko rok. Również zmianie ulegają niektóre zapisy, które przyjęte zostały w specyfikacji przetargowej i przeniesione do regulaminu. Dotyczy to m.in. całorocznej zbiórki popiołów. Od października do kwietnia będzie się ona odbywać raz na cztery tygodnie, a w okresie letnim raz na osiem tygodni.

Na prośbę mieszkańców, jak poinformował Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, zmieni się też częstotliwość odbierania plastiku i pozostałych elementów zbieranych do żółtych worków. Od sierpnia będą one zabierane raz na miesiąc.

Korekty budżetowe

Zmiany w budżecie gminnym wynikają głównie z dotacji i przesunięć finansowych w wydatkach. Gmina dostała ostatnio dotację celową w wysokości 163 tysiecy złotych od samorządu województwa mazowieckiego na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice. Dodatkowo Urząd Wojewódzki przekazał około 6,5 tys. złotych na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów.

Z kolei Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, czyli MIAS dotacja celowa z budżetu urzędu wojewódzkiego wyniosła 10 tys. złotych z przeznaczeniem na wsparcie sołectwa Dębówka przy budowie placu zabaw i rekreację.

Z budżetu województwa mazowieckiego na OSP gmina Teresin otrzymała dotację w wysokości 148 560 złotych. Za 100 tys. złotych OSP Teresin ma przeprowadzić legalizację nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  Z kolei OSP Paprotnia za 19,6 tys. złotych dokonać zakupu wyposażenia w odzież ochrony indywidualnej strażaków. Zaplanowany zakup dotyczy 8 kompletów odzieży. Kolejna dotacja to 25 tys. złotych dla OSP w Szymonowie na przebudowę kotłowni w strażnicy oraz wymianę CO. Natomiast prawie 4 tys. złotych przeznaczone zostanie na zakup dla OSP Mikołajew niezbędnego wyposażenia – pompy pływającej, dwóch mostków przejazdowych i narzędzia ratowniczego hooligana.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz