Oceń działania burmistrza

Podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy Sochaczewa będą mogli wziąć udział w dyskusji na temat raportu o stanie miasta. Dyskusja nad dokumentem dotyczącym działalności burmistrza za ubiegły rok odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej, a tę zaplanowano na 14 czerwca o godzinie 10.00.

Mający trafić na nią raport, obejmuje podsumowanie działalności Piotra Osieckiego, burmistrza Sochaczewa, w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium burmistrzowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. A udział w niej mogą wziąć mieszkańcy Sochaczewa. Ci, którzy chcieliby zabrać w niej głos, powinni złożyć do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, przy ul. 1 Maja 16, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta, to znaczy do 11 czerwca do  godziny 16.00.

W związku z tym, że sesja, na której będzie odbywała się debata, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w trybie zdalnym, to w zgłoszeniu powinniśmy podać swój adres e-mail. W przypadku braku możliwości  zorganizowania we własnym zakresie zdalnego uczestnictwa w debacie, będzie możliwość wzięcia w niej udziału przy  stanowisku komputerowym zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego Rady. Dodajmy, że liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie jest ograniczona i wynosi 15.

Sam raport, jak i karta zgłoszenia do debaty, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

opr. Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz