Nowa Rada w Sochaczewie

fot.pixabay

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w Sochaczewie odbędą się wybory do nowych Rad Miejskich. Mieszkańcy miasta będą wybierali swoich przedstawicieli do rad seniorów oraz rady młodzieży.

W Dniu Dziecka, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie tworzenia młodzieżowych rad gmin, powiatu oraz młodzieżowych sejmików wojewódzkich. Na podstawie nowych przepisów młodzież będzie mogła m.in. kierować pod obrady rad miast projekty uchwał w istotnych dla tego środowiska sprawach.

W imieniu młodych

Składając podpis pod ustawą, prezydent podkreślał, że młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które jej dotyczą, a wchodząca w życie nowela przepisów wspiera i rozwija młodzieżową samorządność.

Andrzej Duda przypomniał, że polskie prawo pozwalało na przestrzeni ostatnich 20 lat tworzyć młodzieżowe rady jedynie na szczeblu gminnym, a teraz młode pokolenie będzie mogło mieć wpływ także na decyzje podejmowane przez rady powiatu i sejmiki wojewódzkie.

Rady młodzieżowe będą tworzone jako podmioty o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym i koordynacyjnym. Młodzieżowej radzie będzie przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza, na co dzień jednak ma się zajmować opiniowaniem projektów uchwał dotyczących młodzieży, brać udział w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży, monitorować realizację dokumentów strategicznych w punktach dotyczących młodego pokolenia, podejmować działania na rzecz tego środowiska.

Wspólne decydowanie

W ubiegłym tygodniu Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, zapowiedział, że wyjdzie z inicjatywą szerszego zaangażowania w życie miasta nie tylko młodych ludzi, ale także seniorów.

Dla tych drugich jeszcze w tym roku w Centrum Usług Społecznych otwarty zostanie Klub Seniora. Na jego przygotowanie i wyposażenie samorząd zdobył 176 tysięcy złotych dotacji z rządowego programu Senior Plus. Klub ma działać w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy al. 600-lecia, a do jego uruchomienia ratusz dołoży 50 tysięcy środków własnych.

Im więcej osób angażuje się w proces podejmowania ważnych dla naszej małej ojczyzny decyzji, tym lepiej. Wsłuchujemy się w głosy różnych środowisk, dlatego od lat sięgamy do doświadczeń osób tworzących Sochaczewską Radę Sportu i Radę Działalności Pożytku Publicznego. Korzystamy z ich rad i pomysłów przy tworzeniu strategii rozwoju miasta, planów rewitalizacji, słuchamy sugestii, gdy trzeba zdecydować o podziale środków z budżetu miasta przeznaczanych na współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami oraz z klubami sportowymi – mówi burmistrz.

Piotr Osiecki deklaruje, że już jesienią wyjdzie do radnych rady miasta z propozycją powołania nie jednego, ale dwóch nowych ciał doradczych.

– Wakacje poświęcimy na opracowanie dokumentów ustalających zasady działania młodzieżowej i senioralnej rady. Należy określić choćby tryb zgłaszania radzie miasta przez te dwa ciała wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Trzeba opracować tryb i kryteria wyboru ich członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka rady. Nie chodzi o samo powołanie młodzieżowej i senioralnej rady, ale o rzeczywiste włączenie ich w podejmowanie decyzji istotnych dla tych środowisk. Liczę, że jeszcze w tym roku powstaną dwa nowe fora dyskusji o potrzebach młodzieży i osób starszych – stwierdza Piotr Osiecki.

UM opr. dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz