Nastepne trzy lata bez podwyżek

fot. ZWiK sochaczew
Reklamy
Przez kolejne trzy lata w Sochaczewie nie wzrosną ceny wody i ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji opracował nowy wniosek taryfowy na okres czerwiec 2021 – czerwiec 2024 i zaproponował w nim obniżenie opłat dla gospodarstw domowych oraz niższe stawki dla osób, które zrezygnują z papierowych faktur na rzecz faktur wysyłanych drogą elektroniczną. Nowy cennik został już zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Ceny wody i opłaty za odbiór ścieków są ustalane raz na trzy lata. Do końca 2017 roku zatwierdzali je radni miasta, obecnie robi to Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Te rewolucyjne zmiany to wynik wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Teraz to „Wody Polskie” opiniują projekty regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzają taryfy opłat za wodę i odbiór nieczystości płynnych. Ustawa nakazuje przedsiębiorstwom wodociągowym, takim jak sochaczewski ZWiK, opracowywanie taryf raz na trzy lata, a nie jak wcześniej raz na rok. W opracowanym przez spółkę wniosku taryfowym na lata 2021-2024 znalazło się kilka ciekawych propozycji.

Taniej z e-fakturą

Przez kolejne trzy lata ZWiK nie podniesie stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków gospodarstwom domowym. Od 1 czerwca taryfa dla gospodarstw domowych za wodę zostanie obniżona o 1 grosz na m3 natomiast za ścieki o 2 grosze za 1 m3. 40 groszy miesięcznie na opłacie abonamentowej zyskają też odbiorcy korzystający z e-faktury.

– Opracowując taryfę mamy obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie ponosi nasze przedsiębiorstwo w tym podatki, obsługę obligacji zaciągniętych na największe w historii spółki inwestycje w sieć sanitarną i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków czy też odpis na amortyzację majątku. Z drugiej strony zawsze myślimy o naszych klientach, którzy co oczywiste chcą płacić jak najmniej. Myślę, że w nowym cenniku udało się znaleźć wspólny mianownik między naszymi potrzebami i oczekiwaniami klientów. Nie tylko nie podnosimy cen, ale symbolicznie je obniżamy. Mocno stawiamy też na ekologię i e-usługi, stąd nowa propozycja dla klientów rezygnujących z papierowych faktur na rzecz faktur wysyłanych mailem – mówi prezes ZWiK Magdalena Kaczorowska.

Mity o drożyźnie

Prezes przypomina też, że przez prawie osiem lat ceny wody i ścieków w Sochaczewie nie zmieniały się mimo, że w tym czasie zrealizowano projekt o wartości ok. 100 mln zł – budowę blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Ciągła rozbudowa infrastruktury spowodowała, że obecnie z sieci kanalizacji sanitarnej może korzystać 96 proc. sochaczewian.

– Na lokalnych portalach często czytam komentarze, że woda i ścieki są u nas najdroższe w kraju. To oczywista nieprawda. Obecnie średnia stawka za 1 m3 wody wynosi w Polsce 5,07 zł, a za odbiór ścieków 8,23 zł. Łącznie daje to 13,30 zł. Po wejściu z życie nowej taryfy w naszym mieście zapłacimy 12,97 zł – podsumowuje Magdalena Kaczorowska.

I przypomina, że w ostatnich ośmiu latach inflacja wyniosła ok. 10 procent, a spółka nie skorygowała swoich stawek nawet o ten wskaźnik. Kilka tygodni temu portal samorząd.pap.pl podał, że do „Wód Polskich” wpłynęło ponad 1500 wniosków taryfowych za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Aż 94 proc. z nich zawiera wnioski o podwyżkę opłat, tylko w 3 proc. ceny utrzymano bez zmian, a w niecałych 3 proc. (w tej kategorii znajdziemy miasto Sochaczew) zaproponowano obniżkę stawek.

„Wody Polskie” mówią nie

Zgodnie z nowym cennikiem więcej za odbiór ścieków zapłacą podmioty lecznicze udzielające całodobowo świadczeń szpitalnych.

– Od momentu złożenia „Wodom Polskim” pierwszej propozycji cennika, zabiegaliśmy o utrzymanie preferencyjnej stawki dla naszego szpitala. Argumentowaliśmy, że korzystał z niej przez lata i tak powinno pozostać. W poprzednich taryfach wyodrębnialiśmy „podmioty lecznicze udzielające całodobowo świadczeń szpitalnych” i do końca zabiegaliśmy o utrzymanie tego zapisu w najnowszym cenniku, ale opinia „Wód Polskich” była w tej sprawie jednoznacznie negatywna. Organ regulacyjny nie zezwolił na preferencyjne traktowanie szpitala – wyjaśnia prezes ZWiK.

„Wody Polskie” uznały za bezzasadne wydzielenie grupy podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych skoro szpital odprowadza ten sam rodzaj ścieków co pozostali odbiorcy. Dodatkowo nakazały spółce utworzenie nowej grupy taryfowej dla podmiotów odprowadzających ścieki przemysłowe.

– Na szczęście mamy inną możliwość wspierania tej jednostki. Burmistrz miasta regularnie umarza szpitalowi podatek od nieruchomości. Tylko w latach 2016-2020 była to kwota niemal 1,2 mln. Jednostka ratująca życie i zdrowie naszych mieszkańców powinna być wspierana na wszelkie sposoby i ze strony miasta zawsze może liczyć na pomoc – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Inwestycje za 2,2 mln

Utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie przez tak długi czas, przy rosnących płacach, kosztach energii, wywozu osadów z oczyszczalni, coraz wyższych opłatach środowiskowych, to dla spółki wielki wysiłek. Za utylizację osadów ściekowych w 2019 roku spółka zapłaciła 235 tys. zł, a w 2020 już 535 tys. zł. Tak więc cena wzrosła o 228 proc. Faktury za zużytą energię wzrosły o 300 tys. zł, z 1,16 mln zł do 1,46 mln zł. Mimo rosnących kosztów ZWiK inwestuje miliony w rozbudowę sieci wodociągowej, sanitarnej, urządzenia poprawiające jakość pracy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

– W latach 2018-2020 przeprowadziliśmy kilkanaście dużych inwestycji za ponad 2,2 mln złotych, przy czym większość kosztów pokryliśmy z własnego budżetu. Trzy największe z nich to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej oraz budowa linii energetycznej zasilającej Pompownię Wody Surowej w Konarach – informuje Magdalena Kaczorowska.

Ponadto w ostatnich trzech latach spółka wybudowała nową sieć wodociągową w rejonie ul. Wodociągowej (przejście pod dnem rzeki), w celu likwidacji wodociągu podwieszonego pod mostem w Chodakowie. Wygospodarowała również pieniądze na wymianę wodociągu w ulicach Towarowej, Łuszczewskich, Załamanej, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lechickiej, Langiewicza, 15 sierpnia, zbudowała spinkę sieci w ul. Podgórnej oraz przebudowała ponad pół kilometra wodociągu w ul. Licealnej. Niemal  105 tysięcy zł spółka przeznaczyła na zakup agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody w Chodakowie oraz wyposażyła oczyszczalnię ścieków w nowe dmuchawy.

____

Zestawienie opłat za wodę i ścieki w miejscowościach ościennych obowiązujące w chwili wejścia nowej taryfy w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Miejscowość Cena wody dla gospodarstw domowych (brutto zł/m3) Cena ścieków dla gospodarstw domowych            (brutto zł/m3) Cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych                (brutto zł/m3)
Sochaczew 4,07 8,90 12,97
Milanówek 3,89 11,52 15,41
Garwolin 4,45 11,12 15,57
Żyrardów 4,76 9,73 14,49
Nowy Dwór Mazowiecki 3,57 8,93 12,50
Łomianki 4,81 9,41 14,22
Jabłonna 4,28 9,30 13,58
Stare Babice 4,91 19,35 24,26
Legionowo 4,41 8,27 12,68

U M

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz