Muszą dbać o lasy

fot. podglądowe, archiwum Expressu Sochaczewskiego
Reklamy

WYSZOGRÓD Do mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród dotarło pismo Mariusza Bieńka, starosty płockiego, dotyczące ochrony pożarowej w lasach stanowiących własność prywatną   znajdujących się na terenie powiatu płockiego.

Właściciele lasów muszą zapewnić powszechną ich ochronę, kształtować właściwy ich ekosystem, podnosić naturalną odporność drzewostanów, a w szczególności wykonywać zabiegi profilaktyczne i zapobiegać powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym też zobowiązani są do wykonania uproszczonych planów urządzenia swych lasów raz ich inwentaryzacji.

Zgodnie z decyzją starosty, właściciele lasów muszą je uprzątać – w tym pasy przeciwpożarowe – z martwych drzew, leżących gałęzi, ściętych, powalonych drzew, a także innych odpadów. Drogi leśne muszą być przejezdne, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do stanowisk czerpania wody. Prywatnych właścicieli obowiązuje też zakaz działań i czynności zagrażających bezpieczeństwu w lasach i na terenach leśnych do 100 metrów od nich. Tak jak w lasach państwowych, nie wolno rozniecać ognia poza wyznaczonymi miejscami przez właściciela, korzystać z otwartego ognia, wypalać warstwy wierzchniej oraz pozostałości roślinnych.

Zakazy nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, poza tymi niestanowiącymi zagrożenia pożarowego. Jak zaznacza Mariusz Bieniek, chodzi o zabezpieczenie lasów prywatnych przed pożarami, co teraz jest istotne przy ogromnych upałach, które powodują zwiększenie zagrożenia pożarowego.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz