Konsultacje w Centrum

fot.pixabay
Reklamy

WYSZOGRÓD Od 12 na terenie Gminy i Miasta Wyszogród prowadzony będzie nieodpłatny Punkt Konsultacji Psychologicznej. Spotkania z psychologiem odbywać się będą w środy i dwie soboty w miesiącu w Centrum Kultury Wisła.

Świadczone będą usługi w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego oraz indywidualnego. Wsparcie obejmuje pomoc osobom w kryzysie, poradnictwo wychowawcze dla rodziców i opiekunów, analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka i trudności w relacjach rówieśniczych. Również udzielane jest wsparcie przy problemach życia rodzinnego, wzajemnych relacjach i w rozwiązywaniu konfliktów, sprawach uzależnień, w stresie wskutek uzależnień oraz pomoc w samopoznaniu i znalezieniu przyczyn problemów oraz trudności w życiu codziennym. Psycholog też pomoże w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-19.00 i w co drugą sobotę od 12 czerwca w godzinach 8.00-12.00. Informacja i zapisy tel. 601 896 014. Konsultacje dla mieszkańców gminy i miasta Wyszogród są bezpłatne.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz