Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Reklamy
14 czerwca odbyła się sesja rady miasta, w czasie której podjęto decyzję o udzieleniu Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. I choć rok pracy burmistrza oraz to, jak nadzoruje finanse miasta pozytywnie oceniły zarówno komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, dwa kluby opozycyjne były przeciwne udzieleniu wotum i absolutorium.

Dwa ważne głosowania poprzedziła analiza „Raportu o stanie miasta za 2020 rok”, przedstawionego przez wiceburmistrza Marka Fergińskiego, a chwilę później sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Skarbnik Jolanta Brzóska odczytała pozytywne opinie komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu w 2020 roku. RIO zaznaczyła w swej uchwale, że samorząd zakończył rok bez zobowiązań wymagalnych, a łączna kwota długu nie przekracza limitów określonych w przepisach.

W minionym roku samorząd osiągnął dochody na poziomie 200,1 mln zł (98,5 proc. planu), a wydatki wyniosły 200,4 mln (96,4 proc. planu). Biorąc pod uwagę, o jak trudnym roku mówimy, to więcej niż dobry wynik. Na inwestycje przeznaczono 28,5 mln zł, a w tej kwocie mieści się m.in. budowa amfiteatru i widowni na podzamczu (11,6 mln), zakup trzech autobusów elektrycznych dla ZKM (5,7 mln), przebudowa ul. 15 Sierpnia wraz z oświetleniem (4,86 mln), budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Chodakowie (3,5 mln), dwie dotacje dla powiatu na przebudowę  ulic Trojanowskiej i Głowackiego (843 tys.), przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej (748 tys.) i kompleksowa przebudowa ul. Ułanów Jazłowieckich (549 tys.). Jak powiedział Marek Fergiński, covid kosztował nasz samorząd 6,5 mln zł – wpływy budżetowe były niższe o 4,5 mln, ubytek w przychodach jednostek podległych ratuszowi (głównie ZKM i basenu Orka) oszacowano na 1,5 mln, a pół miliona wydano na walkę z pandemią.

Wiceburmistrz podkreślał, że ratusz skutecznie zabiegał o różnego rodzaju dotacje, dzięki temu miejskie inwestycje w ponad 45 procentach sfinansowano środkami zewnętrznymi. W minionym roku samorząd wzbogacił się m.in. o 4,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2,2 mln z Funduszu Dróg Samorządowych, 553 tys. dotacji unijnej na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy i ponad 200 tys. zł na zakup laptopów do prowadzenia lekcji zdalnych.

Tradycyjnie w czasie tak ważnej debaty swoje stanowiska zaprezentowały kluby radnych. Szefowa klubu Sochaczewskiego Forum Samorządowego Krystyna Dybiec powiedziała m.in. że mimo pandemii samorząd dobrze poradził się w trudnym czasie, pozyskał znaczące dotacje, a wskaźnik zadłużenia pozwala na planowanie kolejnych inwestycji, dlatego klub Sochaczewskiego Forum Samorządowego zagłosuje za absolutorium i wotum zaufania. Z kolei szef klubu PiS Sylwester Kaczmarek podkreślał, że z analizowanych dokumentów wyłania się obraz dobrze funkcjonującego samorządu, podziękował burmistrzowi, jego zastępcom i pracownikom samorządu za ciężką pracę w jeszcze cięższym roku i zapowiedział, że klub PiS także zagłosuje „za”.

Stanowisko dwóch klubów opozycyjnych, tj. Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjnych Samorządowców przedstawił Robert Błaszczyk. Jak zawsze mówił o długu miasta, sposobie jego liczenia, o braku inwestorów, a nowym tematem w jego wypowiedzi okazał się odwiert geotermalny. Z powyższych względów, w imieniu klubów BS i KDS zapowiedział, że będą głosowały przeciw absolutorium, wotum zaufania, nie poprą zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na koniec głos zabrał także burmistrz Piotr Osiecki podkreślając, że wypowiedź radnego Błaszczyka nie jest żadnym zaskoczeniem.
– Od pierwszej sesji w tej kadencji wyraźnie zajęliście stanowisko, że wszystko co do tej pory było robione, było złe. Teraz przyszliście i wprowadzacie nową jakość. Ta nowa jakość to jest niepopieranie inwestycji miejskich (…) Według państwa stanowiska miasto przystępując do pandemii było bankrutem. Taką narrację prowadzicie – mówił burmistrz.
I przypomniał, że niemal półgodzinne wystąpienie radnego o rzekomej tragicznej sytuacji miasta tak naprawdę sprowadza się do 4 procent budżetu, bo tyle rocznie pochłania obsługa zadłużenia. Burmistrz pytał, czy w roku pandemii samorząd ograniczył działalność, katalog świadczonych mieszkańcom usług, ograniczył inwestycje? Nie. Miasto wsparło przedsiębiorców, zrealizowało wszystkie zadania i jeszcze na koniec roku zostało mu na koncie kilka milionów.

– Ten trudny 2020 rok był najlepszym dowodem, że państwa poglądy, że sytuacja jest katastrofalna są poglądami błędnymi – podsumował.

Na koniec podziękował radnym z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego za stałe i odważne wspieranie rozwoju miasta, a mieszkańcom za to, że wspólnie udało się przejść przez rok naznaczony covidem.

Ostatecznie „za” udzieleniem wotum zaufania i absolutorium opowiedziało się dwanaścioro radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Przeciw byli: Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Marek Gołkowski, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Andrzej Kuśmirek i niezrzeszony w żadnym klubie radny PO Jacek Krzemiński.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz