Apel do rolników wykonujących zabiegi ochrony roślin w postaci oprysków

Fot. Pixabay

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Urząd Gminy Młodzieszyn przypomina wytyczne Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia opryskami wszelkich organizmów żywych.

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych szczególnie pszczół i innych owadów pożytecznych.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o stosowaniu środków ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097).

Aby nie spowodować zatrucia organizmów żywych, szczególnie pszczół, wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • należy bardzo dokładnie i wnikliwie zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę na część etykiety dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych) oraz usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku, gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki;
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 3 m/s).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną. Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Jednocześnie informujemy, że przepisy dotyczące stosowania oprysków reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, a w szczególności art. 76. ust. 1 (szczególnie pkt. 19, 20, 21, 22, 23), które stanowią, iż kto stosuje, przechowuje, unieszkodliwia, środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska – podlega karze grzywny.

Wyeliminowanie z rolnictwa środków ochrony roślin nie jest możliwe, jednak niebezpieczeństwa wynikające z ich stosowania można ograniczać. Z uwagi na to, zalecane jest aby zabieg oprysku wykonywać późnym wieczorem lub w nocy (szczególnie, że zwiększa się wtedy również efektywność oprysku), przy bezwietrznej pogodzie, przy zachowaniu odpowiednich odległości od dróg, sadów, pasiek, zabudowań, ujęć wody i wód powierzchniowych.
Apelujemy więc o ostrożność i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas stosowania oprysków.

USTAWA o środkach ochrony roślin

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz