Zmiany i plany

Reklamy

IŁÓW Na wtorek 11 maja zapowiadana jest sesja Rady Gminy Iłów. Odbędzie się ona w Sali Gminnego Ośrodka Kultury o godzinie 11.00. Jednak zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami nadal bez dostępu publiczności. Mieszkańcy zapraszani są przed monitory komputerów.

W trakcie sesji przewidziane jest sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie za 2020 rok i przedstawienie planu pracy na bieżący rok. Kolejnym punktem przedstawionym radnym będzie przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżyczkach. W planach jest stworzenie tu innej formy placówki oświatowej.

Następnie radni przegłosują przyjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac na pomnikach przyrody i ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior+” w Iłowie. Na terenie gminy Iłów jest kilka starych drzew uznanych za pomniki. Jednak wymagają szczególnej troski, jeśli chce się utrzymać je przez najbliższe lata.

Radni zajmą się też uchwaleniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach 2021-2023, a także Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w latach 2021-2026. Wprowadzona zostanie ponadto korekta bieżącego budżetu. To spowodowane jest przesunięciami finansowymi i otrzymanymi dotacjami.

Na koniec radni wybiorą nowego przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przy radzie gminy.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz